Albina v. Romania


Reclamantul: Albina
Statul parat: Romania
Numar cerere: 57808/00
Emitent: Sectia 3
Data pronuntarii: 2005-04-28
Cuvinte cheie: proces echitabil nemotivare hotărâre judecătorească incompatibilitate ratione materiae şi ratione personae

Solutii

Rezumat hotarare

Forma sintetizata in limba romana

Analiza raspunderii si a consecintelor