<<< Toate categoriile

Decizii de inadmisibilitate

Aplicabilitatea art. 6 CEDO în privința cererilor de suspendare a executării silite, în special sub aspectul scutirii / reducerii / eşalonării sumelor stabilite cu titlu de cauţiune - decizia de inadmisibilitate în cauza S.C. Eco Invest S.R.L. şi Ilie Bolmadar c. României

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2017, 13
Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 6 decembrie 2016 de Secţia a patra a Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza S.C. ECO INVEST S.R.L. şi Ilie BOLMADAR contra României (cerere nr. 60727/10), a fost tranşată o veche divergenţă de jurisprudenţă a dreptului intern românesc în materia scutirii / eşalonării / reducerii cuantumului sumei i ...

Decizia de inadmisibilitate pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la 8 noiembrie 2016 în cauza Zeynep Mercan c. Turciei

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2016, 17
Decizia de inadmisibilitate din 8 noiembrie 2016, pronunțată în cauza Zeynep Mercan c. Turciei (cererea nr. 56511/16), dată publicității astăzi, 17 noiembrie 2016,[1] are ca obiect plângerea formulată de un judecător turc arestat în iulie 2016 pentru presupuse legături cu Organizația Teroristă Gulenistă. Curtea a constatat că reclamanta nu a epuizat căile de atac ...

Decizia de inadmisibilitate pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Radi şi Gherghina c. României. Activitate desfășurată de un asistent personal al unei persoane cu handicap, angajat în baza Legii nr. 448/2006

JurisClasor CEDO - Martie 2016, 12
Într-o decizie recentă[1], Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avut ocazia să analizeze câteva aspecte privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, conform Legii nr. 448/2006[ Curtea a fost sesizată cu mai multe plângeri referitoare la timpul de lucru al asistenţilor personali, din perspectiva posibilei ...

Decizia de inadmisibilitate pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în data de 2 februarie 2016 în cauza Corneliu Bîrsan şi Gabriela Victoria Bîrsan c. României

JurisClasor CEDO - Februarie 2016, 25
Decizia de inadmisibilitate din 2 februarie 2016, pronunțată în cauza Corneliu Bîrsan şi Gabriela Victoria Bîrsan (cererea nr. 79917/13), are ca obiect plângerea formulată de judecătorul României de la vremea respectivă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, respectiv de soţia sa, la epoca faptelor, preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi f ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza George Dumitrean c. României. Concedierea unui angajat care ocupă o funcţie eligibilă într-un sindicat, determinată de desfiinţarea locului de muncă. Inexistenţa unei ingerinţe care să afecteze în substanţa sa dreptul la liberă asociere sindicală - art. 11 par. 1 din Convenţie

JurisClasor CEDO - Decembrie 2015, 22
Într-o decizie de inadmisibilitate recentă[1], pronunţată în cauza George Dumitrean c. României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat problema posibilităţii concedierii unui angajat care ocupă o funcţie eligibilă într-un sindicat din perspectiva dreptului la liberă asociere sindicală, protejat de art. 11 par.1 din Convenţie, atunci când conce ...

Decizia de inadmisibilitate din 22 septembrie 2015 pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Cristian Borcea c. României, cererea nr. 55959/14

JurisClasor CEDO - Octombrie 2015, 15
Respectarea dreptului la un proces echitabil de către instanțele naționale. Transformarea recursului în cale extraordinară de atac. Existența unei legi clare și previzibile cu privire la modalitatea de aplicare a legii penale mai favorabile. Soluționarea divergențelor jurisprudențiale cu privire la legea penală mai favorabilă   Situația de fapt Reclamantul Cristian B ...

Decizia de inadmisibilitate în cauza NASTASE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

JurisClasor CEDO - Mai 2015, 20
CAUZA NASTASE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI Decizia de inadmisibilitate a Secţiei a III-a din 18 noiembrie 2014 Cererea nr. 80563/12   Neîncălcarea art. 3, art. 8, art. 5 par. 1 lit. a, art. 6 par. 1, art. 6 par. 3 lit. a și b, art. 6 par. 3 lit. d, art. 18, art. 7 din Convenție, art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, art. 11 din Convenție combinat cu art. 3 din Prot ...

Durata de aproximativ opt ani a procedurilor penale privind investigarea şi judecarea faptelor din decembrie 1989 nu este contrară Convenţiei – decizia de inadmisibilitate în cauza Stănculescu şi Chiţac c. României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2015, 19
Prin decizia de inadmisibilitate parţială din 24 martie 2015, pronunţată în cauzele reunite Stănculescu c. României (cererea nr. 22555/09) şi Chiţac c. României (cererea nr.42204/09), Curtea a respins ca inadmisibile plângerile reclamanţilor privind încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie, sub aspectul duratei procesului, apreciind că o perioadă totală d ...

Neepuizarea căilor de atac interne, în situația invocării pentru prima oară a lipsei de imparțialitate a unor judecători ai instanței de recurs abia printr-o contestație în anulare formulată împotriva deciziei irevocabile prin care s-a soluționat cauza - decizia de inadmisibilitate în cauza Ion Sgaibă c. României

JurisClasor CEDO - Februarie 2015, 22
Prin decizia de inadmisibilitate din 27 ianuarie 2015, din cauza Ion Sgaibă împotriva României (cererea nr. 6005/05), s-a constatat neepuizarea de reclamant a căilor de atac interne, acesta omițând să formuleze o cerere de recuzare a doi judecători care au participat atât la prima judecare a recursul său, cât și la rejudecarea acestuia, după admiterea unei c ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza Elena Petraşcu c. României. Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenție, în situația calificării de instanța de judecată a căii de atac, denumită de parte apel, ca recurs, după ce s-a oferit posibilitatea părților, în ședință publică, să formuleze apărări cu privire la acest fapt

JurisClasor CEDO - Octombrie 2014, 29
Prin decizia de inadmisibilitate din 30 septembrie 2014, din cauza Elena Petraşcu împotriva României (cererea nr. 1197/11), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 par. 1 din Convenție, în situația calificării de instanța de judecată a căii de atac, denumită de parte drept apel, ca fiind recurs, după ce s-a oferit posibilitatea pă ...

12345>>>