Toate categoriile

Legea nr. 221/2009. Despăgubirile pentru prejudiciile morale privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora - decizia de inadmisibilitate în cauza Nastaca Dolca şi alţii c. României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2012, 24

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Potrivit deciziei de inadmisibilitate din 4 septembrie 2012, din cauza Nastaca Dolca şi alţii împotriva României (cererea nr. 59282/11), reclamanta a formulat acţiune în instanţă, în temeiul Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989[1], so ...

Privarea de bun în procedura vânzării silite la licitaţie publică. Încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului - cauza Kanala c. Slovaciei

JurisClasor CEDO - August 2012, 31

Autor: Ionuţ Militaru
Categorie: Hotărâri relevante

În cauza Kanala c. Slovaciei[1], conform situaţiei de fapt reţinute de Curte, reclamantul achiziţionase un bun prin licitaţie publică la preţul de 560.000 de coroane (SKK) în anul 1991, o parte a sumei provenind dintr-un credit bancar. În anul 1992 reclamantul a mai investit în renovarea construcţiei suma de 190.000 SKK provenită tot dintr-un credit bancar. Printr ...

Desfacerea contractului de muncă pentru absenţă prelungită de la serviciu din pricina arestării preventive - decizia de inadmisibilitate în cauza Teodor Octavian Tripon împotriva României

JurisClasor CEDO - August 2012, 27

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Potrivit deciziei de inadmisibilitate din 7 februarie 2012 din cauza Teodor Octavian Tripon împotriva României (cererea nr. 27062/04), reclamantul, angajat în funcţia de controlor vamal, a fost arestat preventiv la 21 septembrie 2001, împreună cu alţi șase colegi, pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice. Judecători ...

Obligaţia de a asigura condiţii de detenţie compatibile cu respectarea demnităţii umane. Legalitatea arestării preventive. Prezumţia de nevinovăţie – declaraţiile procurorului de caz apărute în presă - cauza Păvălache c. României

JurisClasor CEDO - Iulie 2012, 18

Autor: Cristina Bunea
Categorie: Hotărâri importante

Detenţia unei persoane în condiţii neadecvate poate constitui, în principiu, un tratament contrar articolului 3 (interzicerea torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Convenţia). O încheiere prin care se dispune asupra măsurii arestării preventive nu poate fi considerată ca fiind invalidă ex facie d ...

Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 18/1991 cetăţenilor străini – decizie de inadmisibilitate în cauza Morariu şi alţii împotriva României

JurisClasor CEDO - Iulie 2012, 18

Autor: Geanina Munteanu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Curtea constată că, în speţă, reclamanţii, cetăţeni străini, nu aveau drept la restituire în temeiul Legii nr. 18/1991, neavând un bun actual, dar nici o speranţă legitimă de obţinere a bunurilor imobile naţionalizate   La data de 12 iunie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat o decizie de inadmisibilitate în cauza Morariu şi 58 ...

Principiul egalităţii armelor şi locul procurorului în sala de judecată. Principiul contradictorialităţii - decizia de inadmisibilitate în cauza Trăilescu c. României

JurisClasor CEDO - Iunie 2012, 14

Autor: Cristina Bunea
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

În esenţă, prin decizia pronunţată în cauza Trăilescu c. României, Curtea a constatat ca vădit nefondată plângerea reclamantului întemeiată pe prevederile art. 6 par. 1 din Convenţie, respingând-o ca inadmisibilă potrivit art. 35 par. 3 lit. a) şi 4 din Convenţie. Locul ocupat de procuror în sala de judecată nu încalcă prevederile ...

Pensiile cadrelor militare. Reforma produsă prin Legea nr. 119/2010 - decizia de inadmisibilitate în cauza Constantin Abăluță și alții c. României

JurisClasor CEDO - Iunie 2012, 06

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins ca inadmisibile, în temeiul art. 35 par. 3 şi 4 din Convenţie, plângerile referitoare la încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție coroborat cu art. 14 din Convenţie. Reforma sistemului de pensii nu a avut un efect retroactiv şi nu a adus atingere drepturilor la prestaţii sociale, dobândite &i ...

Condiţii de audiere şi de detenţie. Legalitatea privării de libertate. Prezumţia de nevinovăţie – decizia de inadmisibilitate în cauza Patriciu împotriva României

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 29

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Lipsa aerisirii şi prezenţa toaletelor necompartimentate nu atinge o asemenea gravitate pentru a fi calificate drept tratament inuman sau degradant, având în vedere durata scurtă a detenţiei. Omisiunea autorităţilor de a menţiona expres în ordonanţa de reţinere dispoziţiile art. 148 C.pr.pen., nu duce prin ea însăşi la vicierea legalităţii ordonanţei de r ...

Cauza A.M.M. c. României - Justul echilibru dintre interesul minorului de a-i fi stabilită paternitatea şi interesul prezumtivului tată de a nu fi supus testelor ADN

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 27

Autor: Roxana Lăcătuşu
Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 8 din Convenţie constatată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca urmare a deficienţelor de procedură relativ la lipsa de asistenţă efectivă a minorului şi a protejării intereselor acestuia din partea reprezentantului legal şi a autorităţii tutelare, care nu au fost remediate de instanţele de fond, deşi s-a dispus în acest sens de ...

Cerere de revizuire în procedura anulării unei autorizaţii de construire – decizia de inadmisibilitate în cauza S.C. Millennium Building Development S.R.L. împotriva României

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 24

Autor: Ionuţ Militaru
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Raportul comisiei de anchetă a Senatului şi decizia acestuia din urmă de a transmite raportul, însoţit de recomandări, Guvernului sau Ministerului Public nu conţineau măsuri împotriva reclamantei sau a bunurilor sale, iar suspendarea şi anularea acestor acte nu era determinantă pentru drepturile sau obligaţiile reclamantei cu caracter civil, nefiind aplicabil ratione materi ...

<<<789101112131415>>>