Toate categoriile

Maria Atanasiu şi alţii v. Romania

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 21

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie. Lipsa de răspuns a autorităţilor administrative la cererile de restituire introduse în temeiul Legilor nr. 112/1995 şi nr. 10/2001, la care se adaugă lipsa, în perioada menţionată mai sus, a unei căi de atac, le‑a făcut pe doamnele A. şi P. să suporte o sarcină disproporţionată, aducându‑se astfel atingere substanţei ...

Raportul anual pentru 2010 al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 16

Autor: Ionuţ Militaru
Categorie: Noutăţi drepturile omului

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) anunţă apariţia Raportului anual ce analizează situaţia drepturilor fundamentale la nivelul UE, în 2010, prezentând în linii mari principalele evoluţii juridice şi politice la nivel european şi naţional. Raportul redă, totodată, şi angajamentele internaţionale în materie de drepturi fundamentale ...

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Pronunţarea unei soluţii reprezentând reviriment de jurisprudenţă în procesele în curs de soluţionare

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 10

Autor: Lavinia Cîrciumaru
Categorie: Hotărâri relevante

În cauza Legrand c. Franţei (26 mai 2011, nr. 23228/08 – comunicat de presă) Curtea de la Strasbourg a statuat că apariţia unui reviriment de jurisprudenţă şi aplicarea de noi soluţii într-o procedură pendinte nu încalcă art. 6 din Convenţie (dreptul la un process echitabil)şi nici art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie (protecţia ...

Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Acţiuni judiciare blocate de imunitatea parlamentară

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 10

Autor: Lavinia Cîrciumaru
Categorie: Hotărâri relevante

În cauza CEDO Onorato c. Italiei (24 mai 2011, nr. 26218/06), imposibilitatea pentru un magistrat de a acţiona în judecată pentru calomnie un deputat din Parlamentul italian a fost considerată de Curte ca reprezentând o încălcare a dreptului de acces la o instanţă. Prin intermediul presei, parlamentarul şi-a exprimat suspiciunile asupra magistratul ...

Interzicerea tratamentelor inumane şi degradante (art. 3 CEDO): Portul de lanţuri şi cătuşe de către un deţinut şi prezenţa gardienilor penitenciarului în timpul consultaţiilor medicale

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 07

Autor: Lavinia Cîrciumaru, Ionuţ Militaru
Categorie: Hotărâri relevante

În hotărârea CEDO pronunţată în cauza Duval c. Franţei, nr. 19868/08, Curtea a statuat că lanţurile şi cătuşele impuse unui deţinut, combinate cu prezenţa constantă a paznicilor sau a poliţiştilor în timpul unei consultaţii medicale care prezenta un anumit caracter intim, în afara locului de detenţie, constituie un tratament inuman şi degradant ...

Dreptul la avort (art. 3 şi 8 CEDO): Accesul la informaţii medicale şi efectivitatea dreptului de a cere întreruperea sarcinii

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 07

Autor: Lavinia Cîrciumaru, Ionuţ Militaru
Categorie: Hotărâri relevante

În cauza R.R. c. Poloniei (hotărârea din 26 mai 2011, cererea nr. 27617/04), Curtea a fost din nou chemată să se pronunţe asupra problemei extrem de sensibile a avortului, după câteva luni de la pronunţarea unei hotărâri de răsunet în materie (A, B şi C c. Irlandei [MC], 16 decembrie 2010, nr. 25579/05). Polonia a fost condamnată pen ...

<<<1213141516