Termeni si conditii

           Condiţii de utilizare

Această pagină conţine condiţiile generale de utilizare a bazei de date cu titlu gratuit şi, acolo unde este cazul, condiţiile speciale de contractare a abonamentului.

Vă rugăm să lecturaţi cu atenţie informaţiile.


           Forţa obligatorie

Aceste condiţii de utilizare sunt acceptate prin simplul fapt al utilizării site-ului, reprezentând acordul de voinţă dintre utilizator şi Editură în legătură cu utilizarea informaţiilor.

In fiecare pagină a site-ului este prezent în mod vizibil, în partea de jos a paginii, un hyperlink "Condiţii de utilizare" spre această pagină. Vă rugam ca de fiecare dată să accesaţi această pagină, pentru a fi mereu informaţi despre termenii şi condiţiile de funcţionare a site-ului şi despre politica de asigurare a protecţiei datelor personale.


           Modificarea condiţiilor de utilizare

Având în vedere scopul acestui proiect şi necesitatea utilizării în siguranţă a bazei de date, aceste condiţii de utilizare se pot modifica oricând, simpla notificare pe această pagină fiind necesară şi suficientă, motiv pentru care utilizatorii acceptă ca înainte de utilizarea site-ului să verifice aceste condiţii.


           Protecţia informaţiilor private

Atât utilizatorii, cât şi Editura, vor respecta toate reglementările legale în materie, referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, respectiv Legea nr. 677/2001 şi reglementările subsecvente.

Editura Universitară este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Datele de contact vor putea fi modificate de utilizatori oricând, fie prin operarea suportului tehnic oferit, fie direct, adresând o solicitare scrisă administratorului site-ului. Pentru orice nelămuriri, sugestii sau nemulţumiri, de natură tehnică, se poate folosi formularul de contact.

Accesarea bazei de date se face numai în condiţii de securitate asigurată prin mijloace electronice, potrivit legii.

Vă vom tine la curent prin intermediul adresei Dvs. de e-mail cu privire la actualizările informaţiilor de pe site şi cu noutăţile legate de serviciile de care beneficiaţi, iar comunicarea în mediu electronic se face numai ca urmare a acordului dumneavoastră în acest sens, rezultat din înregistrarea ca utilizator.

Statisticile agregate ale utilizării site-ului (număr de utilizatori, număr de abonaţi, număr de accesări, rezultate ale sondajelor etc.) nu permit identificarea utilizatorilor în mod individual.

Completarea formularelor de pe acest site are semnificaţia înţelegerii şi acceptării de către Utilizator a modalităţilor şi condiţiilor de utilizare şi prelucrare a acestor date, aşa cum sunt ele descrise pe site.

 

Securitate informatică

Descărcarea paginilor site-ului se face fără ca Editura să-şi asume răspunderea că paginile nu sunt infectate cu viruşi sau alte asemenea programe informatice nedorite, care v-ar putea afecta computerul sau informaţiile de pe acesta.

Setările de securitate ale site-ului există şi tind la prevenirea acestor situaţii.

Site-ul foloseşte cookies pentru îmbunătăţirea serviciilor, procedeu tehnic utilizat de aproape toate site-urile.

Pentru a evita compromiterea contului prin furtul datelor de identificare se va folosi un criteriu care împiedică din punct de vedere tehnic conectarea la acelaşi cont de pe două calculatoare diferite şi în acelaşi timp (incident privind accesul la baza de date). Din acest motiv, este obligatorie folosirea optiunii LOGOUT după fiecare sesiune de lucru.


           Obiectiv
Scopul este reprezentat de publicarea online a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în limba română.

Pentru viabilitatea proiectului, singura variantă posibilă în prezent este cea a asigurării accesului pe baza unui abonament, în cuantum rezonabil, pentru asigura accesul publicului larg la aceste resurse juridice (valoarea abonamentului fiind comparabilă cu cea a revistelor juridice online).

Înainte de înregistrarea unui cont profesional, utilizatorii se pot informa cu privire la opţiuni şi la conţinutul bazei de date, folosind accesul gratuit la o parte dintre acestea.

 

           Condiţii tehnice

Editura nu poate garanta în orice condiţii acurateţea textului sau a imaginilor afişate de browser-ul pe care îl utilizaţi, nici comunicarea în reţeaua de internet.

Editura nu răspunde pentru niciun fel de daune, cauzate direct sau indirect de site, şi nici de disfunctionalităţile inerente navigării pe internet.

Site-ul este conceput astfel încât un număr cât mai mare de utilizatori să îl poată folosi concomitent şi la o viteză mare de navigare. Aceste condiţii depind însă de numărul de utilizatori şi/sau de numărul de abonaţi, de viteza legăturii de internet pe care o utilizaţi, de permisiunile reţelei pe care o folosiţi sau de caracteristicile tehnice ale mijlocului de acces folosit etc.

Pentru a ne încredinţa ca veţi fi foarte mulţumiţi de serviciile oferite, vă rugăm sa aveţi în vedere condiţiile de utilizare şi să folosiţi formularul de contact în caz de nevoie.


           Link-uri
Link-urile către alte pagini de internet reprezintă informaţii publice. Ele au fost selectate cu atenţie, însă Editura nu-şi asumă răspunderea pentruacurateţea lor sau pentru utilitatea site-urilor. Editura nu răspunde de eventualele daune pe care acele site-uri le-ar putea cauza direct sau indirect.

Vă rugăm să verificaţi informaţiile de securitate ale oricărei pagini către care sunteţi redirecţionat şi să nu introduceţi date personale decât după ce vă asiguraţi temeinic.


           Exonerarea de răspundere

Deşi Editura îşi propune dezvoltarea Proiectului, accesul la acest site nu poate fi considerat nelimitat în timp, putând fi întrerupt oricând.

Dacă închiderea ar fi cauzată de motive neimputabile Editurii, aceasta nu va fi răspunzătoare de eventualele daune. Dacă închiderea ar fi rezultatul unei decizii unilaterale a Editurii, acest lucru va fi anunţat public, inclusiv prin transmiterea unui mesaj către adresele de e-mail ale utilizatorilor şi/sau abonaţilor, cu condiţia să fie funcţionale la acel moment.

În nicio situaţie Editura nu va fi responsabilă pentru vreo pretinsă daună în legătură cu utilizarea site-ului (spre exemplu, dar fără a se limita la acestea: diminuarea profitului Utilizatorului, întreruperi de activitate, pierderi de date etc.), chiar dacă ar fi cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască posibilitatea apariţiei unor astfel de pierderi.

Dacă răspunderea ar fi totuşi angajată, atunci ea va fi proporţională şi nu va depăşi în nicio situaţie suma plătită pentru a beneficia de serviciile oferite de site.

Informaţiile de pe acest site nu reprezintă consultanţă juridică. Ele nu vor fi folosite decât în scop de informare generală, nu pentru luarea unor decizii. Pentru luarea unor decizii trebuie să verificaţi sursele oficiale ale hotărârilor (varianta publicată în Monitorul Oficial al României sau forma originală,astfel cum este publicatã pe site-ul Curţii Europene a Drepturilor Omului - www.echr.coe.int) şi să apelaţi la consultanţă de specialitate.

De asemenea, subliniem că textele prezentate pe site nu au caracter oficial şi vor putea fi folosite numai în scop de informare, fiind exclusă răspunderea autorilor şi a Editurii pentru o eventuală neconcordanţă.


           Copyright
Reproducerea şi difuzarea oricăror texte, în orice formă, din cadrul acestui site, se pot face doar cu acordul Editurii, cu excepţia reproducerii în condiţiile legislaţiei privind drepturile de autor, cu indicarea sursei şi fără a se afecta în substanţa sa dreptul Editurii asupra acestui format de prelucrare a jurisprudenţei CEDO.


           Cedarea drepturilor

Drepturile asupra acestui site vor putea fi cedate oricând, fără obligaţia notificării în prealabil a utilizatorilor sau abonaţilor.

Abonaţii nu pot ceda drepturile rezultate din abonament decât cu acordul Editurii, necesar pentru modificarea datelor de înregistrare şi comunicările ulterioare.

Abonaţii sunt titulari exclusivi asupra contului ce permite accesul la toate informaţiile şi opţiunile din baza de date, iar pentru a evita compromiterea contului prin furtul datelor de identificare se va folosi un criteriu care împiedică din punct de vedere tehnic conectarea la acelaşi cont de pe două calculatoare diferite şi în acelaşi timp (incident privind accesul la baza de date).

Acelaşi criteriu va fi folosit şi pentru a evita cedarea intenţionată sau accidentală a datelor contului de abonat către terţi, numărul incidentelor privind accesul la baza de date într-un interval de timp (3 incidente în interval de 24 de ore) putând constitui un motiv justificat pentru rezilierea contractului, prezumându-se că s-a încălcat interdicţia de cedare a drepturilor. Contractul se desfiinţează de plin drept, fără punerea în întârziere a abonatului, fără intervenţia instanţei şi fără nicio altă formalitate prealabilă.


           Litigii
Orice litigiu va fi soluţionat pe cale amiabilă, dacă este posibil, în termen de 30 zile de la apariţie.

Dacă litigiul nu s-a putut soluţiona pe cale amiabilă în termenul menţionat, va fi sesizată instanţa competentă. Competenţa va aparţine teritorial Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti sau Tribunalului Bucureşti, în funcţie de normele de competenţă materială.

Utilizatorul acceptă că această convenţie şi orice dispută legată de clauzele sale sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile României.
 

           Contact
Pentru orice nelămuriri, observaţii şi sugestii, precum şi pentru sesizarea oricăror nereguli legate de funcţionarea site-ului, vă rugam să folosiţi formularul de contact sau adresa de mai jos.

Vă mulţumim!


S.C. EDITURA UNIVERSITARĂ S.R.L.

Bd. Nicolae Bălcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureşti

Cod poştal 010045

J40/29211/1994, CUI RO 7726230

 

 

 

 

 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

Tel. linia verde 0800 080 999

Tel. Mun. Bucureşti 021.9660

www.anpc.gov.ro