<<< Toate categoriile

Protocol de colaborare privind promovarea drepturilor omului


JurisClasor CEDO - Octombrie 2011, 12

În cadrul conferinţei „Cultura dreptului european: drept şi politică în Uniunea Europeană” organizate la sediul Academiei Române la data de 12 octombrie 2011 (detalii şi foto Agerpress )  a fost semnat un Protocol de colaborare între Agentul Guvernamental pentru CEDO (Ministerul Afacerilor Externe), Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European, Editura Universitară, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România şi Asociaţia Magistraţilor Europeni pentru Drepturile Omului, având ca obiect realizarea unor activităţi comune de analiză a evoluţiei jurisprudenţei instanţelor naţionale, de cercetare a modului de aplicare în dreptul intern a dispoziţiilor convenţiilor şi a tratatelor internaţionale, respectiv a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, care să contribuie la aplicarea unitară a dispoziţiilor legale.

În general, activităţile comune vor consta în colaborarea în privinţa organizării de dezbateri publice, seminarii, conferinţe, mese rotunde, cursuri de perfecţionare sau specializare, în realizarea de studii, analize, sondaje de opinie, informări publice şi orice alte materiale privind domeniul drepturilor omului.

Un punct concret al colaborării este reprezentat de proiectul „JurisClasor CEDO” (Clasor de jurisprudenţă CEDO online) disponibil la adresa web www.hotararicedo.ro, ce reprezintă o iniţiativă a autorilor culegerii de jurisprudenţă „Hotărârile CEDO în cauzele împotriva României. Analiză, consecinţe, autorităţi potenţial responsabile”, iniţiativă pusă în practică de Editura Universitară, care deţine drepturile de autor asupra lucrării, protejate de legislaţia internă şi internaţională (copyright).

Proiectul cuprinde două secţiuni distincte, respectiv o revistă online în care sunt publicate articole de specialitate, hotărâri importante pronunţate de CEDO împotriva României, hotărâri relevante pentru dreptul intern, pronunţate şi împotriva altor state, decizii de inadmisibilitate, noutăţi privind drepturile omului, recenzii ş.a.m.d., precum şi o bază de date cu motor de căutare în funcţie de diverse criterii.

Scopul bazei de date este reprezentat de publicarea online a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în limba română. În principal, vor fi introduse hotărârile în cauzele împotriva României, iar pe măsura dezvoltării proiectului, vor fi introduse şi cauze împotriva altor state, traduse în limba română.

Utilitatea practică a clasorului de jurisprudenţă online rezidă în faptul că sunt tratate toate hotărârile de condamnare pronunţate de Curtea europeană în cauzele împotriva României, astfel cum au fost tratate în culegerile tipărite de Editură, inclusiv cele nepublicate în Monitorul Oficial al României şi cele pentru care nu s-a realizat o traducere neoficială la care cei interesaţi să poată avea acces. Baza de date conţine şi hotărâri pronunţate în anul 2011, iar pe viitor jurisprudenţa va fi actualizată la câteva zile de la pronunţarea de noi hotărâri de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Reprezentanţii entităţilor semnatare au insistat în alocuţiunile ţinute în cadrul conferinţei asupra importanţei diseminării de informaţii juridice pertinente atât către publicul specializat, cât şi către cel general, pentru sensibilizarea opiniei publice şi a autorităţilor publice cu privire la importanţa respectării şi garantării drepturilor omului.