Arhiva

JurisClasor CEDO - August 2011

<<< Inapoi la arhiva

Dreptul la un recurs efectiv şi termenul rezonabil în dreptul român
Scurte observaţii cu privire la dreptul de acces la instanţă după pronunţarea hotărârii CEDO în cauza Georgel şi Georgeta Stoicescu împotriva României
Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO): Imparţialitatea judecătorului cauzei
Soare şi alţii v. Romania
Bilanţul procedurii CEDO de filtrare a plângerilor inadmisibile
Marius Emberland, The Human Rights of Companies. Exploring the Structure of ECHR Protection, Oxford University Press, 2006