<<< Toate categoriile

Hotărâri importante

Hietsch v. Romania

JurisClasor CEDO - Iunie 2015, 15
 Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie, prin respingerea contestaţiei reclamantei, pe motiv că dovada plăţii taxei judiciare de timbru datorate în recurs nu se afla la dosar, deşi s-a transmis tribunalului, prin scrisoare recomandată, proba acestei plăţi, în forma şi termenele prevăzute de Codul de procedură civilă. ...

Fundaţia Cămine de Elevi a Bisericii Reformate şi Stanomirescu v. Romania

JurisClasor CEDO - Iunie 2015, 08
Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenție şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie, prin faptul că autoritățile naționale nu au acționat diligent și în timp util pentru a asigura reclamanților punerea în executare a hotărârilor judecătorești favorabile acestora. Curtea a făcut aplicarea dispozițiilor art. 46 din Convenție, apreciind că înc ...

Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu v. Romania

JurisClasor CEDO - Martie 2015, 30
Respingerea excepţiei incompatibilității ratione personae în legătură cu Centrul pentru Resurse Juridice (CRJ), invocată de guvern, având în vedere circumstanţele excepţionale ale cauzei şi gravitatea acuzaţiilor formulate, chiar dacă nu a primit procură pentru a acţiona în numele lui Valentin Câmpeanu şi chiar dacă acesta a decedat înainte de introduc ...

Preda şi alţii v. Romania

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2015, 29
Încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie, ca urmare a neexecutării hotărârii judecătoreşti de restituire parţială a bunului naţionalizat (cererea nr. 3736/03). Tardivitatea sesizării Curţii (cererea nr. 25821/03). Neepuizarea căilor de atac interne ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 (cererile nr. 9584/02, 33514/02, 38052/02 ...

Beraru v. Romania

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2014, 21
Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie cu privire la condamnarea reclamantului de către instanţele interne, fără a i se acorda acestuia posibilitatea de a îşi efectua o apărare efectivă, şi motivarea hotărârii în mod determinant pe probe nefiabile. ...

Stelian Roșca v. Romania

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2014, 05
Încălcarea art. 5 par. 1 din Convenţie, întrucât reclamantul a fost privat de libertate în mod ilegal în datele de 29 noiembrie şi 6 decembrie 2001. Încălcarea art. 5 par. 5 din Convenţie, deoarece reclamantul nu a beneficiat la nivel intern de un drept efectiv la despăgubire pentru detenţia sa ilegală. Încălcarea art. 13 coroborat cu art. 8 din Conven ...

Oțet v. Romania

JurisClasor CEDO - Septembrie 2014, 15
Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie, în materie penală, prin obligarea reclamantului la plata majorărilor de întârziere în latura civilă a unui proces penal privind o infracţiune de evaziune fiscală, în urma constituirii ca parte civilă a Ministerului Finanţelor Publice în afara termenului legal, şi prin neexaminarea de către instanţa de recurs a motivelor ...

Hotărârea pronunţată de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului la data de 17 iulie 2014 în cauza Centrul pentru Resurse Juridice (în numele lui Valentin Câmpeanu) împotriva României

JurisClasor CEDO - August 2014, 07
Respingerea excepţiei lipsei de competenţă ratione personae în legătură cu Centrul pentru Resurse Juridice (CRJ), ridicată de guvern – dezlegarea unei importante probleme de drept; Încălcarea dreptului la viaţă prin plasarea victimei în Spitalul Poiana Mare, care din cauza condiţiilor materiale şi a lipsei echipamentului necesar, precum şi a unui personal m ...

Scurgerea în presă a convorbirilor interceptate. Condițiile detenției pe parcursul arestării preventive a reclamantului. Menținerea în mod justificat a măsurii arestului preventiv pentru o perioadă de 1 an, 3 luni și 19 zile - cauza Voicu c. României

JurisClasor CEDO - Iunie 2014, 11
1. Situaţia de fapt În hotărârea din data de 10 iunie 2014 pronunțată în cauza Voicu c. României (cererea nr. 22015/10), Curtea a reținut că, în data de 10 decembrie 2009, Direcția Națională Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a început urmărirea penală împotriva reclamantului ...

Afirmaţii grave făcute prin presă la adresa unui procuror privind pretinse acte de corupţie şi falsificarea unor rechizitorii - încălcarea art. 8 din Convenţie în cauza Lavric c. României

JurisClasor CEDO - Mai 2014, 31
Prin hotărârea din 14 ianuarie 2014, pronunţată în cauza Lavric c. României (cererea nr.22231/05), Curtea a constatat încălcarea art. 8 din Convenţie prin faptul că instanţa naţională nu a sancţionat afirmaţiile calomnioase ale unui jurnalist la adresa reclamantei în legătură cu funcţia sa de procuror.   1. Situaţia de fapt Reclamanta, proc ...

<12345>