<<< Toate categoriile

Hotărâri importante

Cauza Adrian Constantin împotriva României - Dreptul de a fi informat asupra acuzației în materie penală implică nu numai faptele materiale, ci şi calificarea juridică

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2011, 30
Actul de acuzare joacă un rol determinat în cadrul urmăririi penale: având în vedere semnificația sa, persoana vizată este oficial informată în scris de temeiul juridic și factual al infracțiunilor care îi sunt imputate. Art. 6 par. 3 recunoaște acuzatului dreptul de a fi informat nu numai asupra cauzei acuzației, adică în privinţa faptelor material ...

Principiul publicităţii procesului civil ca garanţie a dreptului fundamental la un proces echitabil – cauza AGVPS Bacău împotriva României

JurisClasor CEDO - Octombrie 2011, 31
Absența publicității ședinței de judecată a cererii având ca obiect dizolvarea unei persoane juridice, în lipsa unei dispoziții legale în acest sens sau a unei justificări pertinente, încalcă dreptul părţilor la un proces echitabil. Importanţa principiului publicităţii şedinţei de judecată, ca garanţie a dreptului la un proces echitabil, şi multitudi ...

Soare şi alţii v. Romania

JurisClasor CEDO - August 2011, 31
Încălcarea art. 2 sub aspect material (întrucât nu s-a demonstrat că forţa potenţial letală utilizată împotriva primului reclamant de către poliţişti a fost «absolut necesară», strict «proporţională» şi că a urmărit unul din scopurile prevăzute de art. 2 par. 2) şi procedural (autorităţile române nu şi-au îndeplinit obligaţia procedura ...

Maria Atanasiu şi alţii v. Romania

JurisClasor CEDO - Iunie 2011, 21
Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie. Lipsa de răspuns a autorităţilor administrative la cererile de restituire introduse în temeiul Legilor nr. 112/1995 şi nr. 10/2001, la care se adaugă lipsa, în perioada menţionată mai sus, a unei căi de atac, le‑a făcut pe doamnele A. şi P. să suporte o sarcină disproporţionată, aducându‑se astfel atingere substanţei ...

<12345