<<< Toate categoriile

Hotărâri importante

Cauza Vartic c. României (nr. 2), hotărârea Secţiei a III-a din 17 decembrie 2013 (cererea nr. 14150/08)

JurisClasor CEDO - Decembrie 2013, 30
Încălcarea art. 9 din Convenţie întrucât autorităţile naţionale nu au asigurat reclamantului o dietă vegetariană în acord cu exigenţele religiei budiste practicate de acesta. Neîncălcarea art. 3 din Convenţie, autorităţile naţionale asigurând reclamantului un tratament medical adecvat afecţiunilor sale. 1. Situaţia de fapt În prezent ...

Aplicarea unei amenzi penale reclamantului şi obligarea acestuia la despăgubiri pentru calomnie săvârşită prin presă „fără ca instanţa naţională să fi acordat atenţie contextului” în care au fost făcute afirmaţiile-încălcarea art. 6 şi 10 din Convenţie în cauza Niculescu-Dellakeza c. României

JurisClasor CEDO - Mai 2013, 14
  Prin hotărârea din 23 martie 2013 pronunţată în cauza Niculescu-Dellakeza c. României (cererea nr. 5393/04), Curtea a constatat, pe de o parte, încălcarea art. 10 din Convenţie prin faptul că instanţa naţională, fără a lua în considerare contextul în care a fost publicat articolul, l-a condamnat pe reclamant pentru săvârşirea infrac ...

Obligaţia statului de a nu supune o persoană la tratamente inumane ori degradante – expunerea unei persoane în public încătuşată, condiţii materiale de detenţie. Dreptul la respectarea vieţii private – apariţia în presă a unor transcrieri ale convorbirilor telefonice interceptate autorizat - cauza Căşuneanu c. României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2013, 21
O plângere privind supunerea unei persoane la tratamente degradante şi inumane,  în sensul articolului 3 din Convenţia europeană a drepturilor omului (interzicerea torturii), prin expunerea acelei persoane în public purtând cătuşe, trebuie să fie adresată autorităţilor naţionale anterior sesizării CEDO. Statul este ţinut a asigura oricărei persoane ar ...

Jurnalist obligat de instanţa naţională la plata de daune morale către directorul unui spital public, fără ca măsura să fie necesară într-o societate democratică - încălcarea art. 10 din Convenţie în cauza Bugan c. României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2013, 06
Prin Hotărârea din 12 februarie 2013 pronunţată în cauza Bugan c. României (cererea nr.13824/06), Curtea a constatat încălcarea art. 10 din Convenţie prin faptul că instanţa naţională, în lipsa unor motive pertinente şi suficiente, a dispus obligarea reclamantului la plata de daune morale pentru prejudiciul cauzat unui director de spital public prin artico ...

Malpraxis medical. Lipsa consimţământului scris al pacientei şi omisiunea medicului de a informa adecvat pacienta asupra riscurilor procedurii medicale - încălcarea art. 8 din Convenţie - cauza Csoma c. României

JurisClasor CEDO - Februarie 2013, 04
Prin hotărârea din 15 ianuarie 2013 pronunţată în cauza Csoma c. României (cererea nr. 8759/05), Curtea a constatat încălcarea art. 8 din Convenţie prin faptul că, pe de o parte, pacienta nu a fost complet informată cu privire la riscurile intervenţiei medicale, nu s-a obţinut consimţământul scris al acesteia, s-a omis efectuarea testelor pre-operative ob ...

Prezenţa arestatului la judecarea cauzei. Asigurarea condiţiilor de deţinere compatibile cu respectarea demnităţii umane. Prezumţia de nevinovăţie–comunicat de presă al Parchetului. Respectarea vieţii private–difuzarea imaginii persoanei arestate purtând cătuşe-cauza Catană c. României

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2013, 31
Suprapopularea carcerală şi posibilităţile limitate de efectuare a igienei încalcă prevederile articolului 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (interzicerea torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante). Neasigurarea participării persoanei arestate la judecarea recursului privind măsura privativă de libertate nesocoteşte prevederile articolului 5 p ...

Lipsa accesului la dosarul cauzei la judecarea prelungirii arestării preventive şi încălcarea principiului contradictorialităţii – cauza Cioinea c. României

JurisClasor CEDO - Decembrie 2012, 31
Încălcarea art. 5 par. 3 şi 4 din Convenţie, deoarece instanţele interne nu au motivat corespunzător prelungirea măsurii arestării preventive, nu au permis apărătorilor reclamantului să studieze dosarul de urmărire penală şi au dispus prelungirea măsurii arestării preventive a reclamantului fără a pune acest lucru în discuţia părţilor.   1. Situaţia de f ...

Lipsa unei anchete efective privind relele tratamente aplicate de poliţie şi încălcarea procedurii penale privind aducerea cu mandat la sediul parchetului în vederea ascultării - cauza Ghiurău c. României

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2012, 25
Încălcarea art. 3 din Convenţie întrucât autorităţile nu au desfăşurat o anchetă efectivă în privinţa acuzaţiilor reclamantului că a fost supus unor rele tratamente de către poliţişti. Încălcarea art. 5 par. 1 din Convenţie ca urmare a constatării încălcării procedurii penale privind aducerea cu mandat a reclamantului la parchet în v ...

Încălcarea principiului nediscriminării şi a dreptului la viaţă privată prin refuzul acordării concediului parental militarilor de sex masculin - cauza Hulea c. României

JurisClasor CEDO - Octombrie 2012, 06
În hotărârea din 2 octombrie 2012 pronunţată în cauza Hulea împotriva României, nedefinitivă (cererea nr. 3341/05), reclamantul s-a plâns de refuzul autorităţilor naţionale de a-i acorda concediu parental pe motiv de apartenenţă la sexul masculin, cu toate că era angajat al armatei.           Situaţia de ...

Restituirea către comunităţile religioase a unor bunuri naţionalizate – cauza Arhiepiscopia Romano-catolică Alba Iulia c. României

JurisClasor CEDO - Octombrie 2012, 03
La data de 25 septembrie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea (nedefinitivă) în cauza Arhiepiscopia Romano-catolică Alba Iulia împotriva României, prin care Curtea a constatat încălcarea de către statul român a articolului 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie.   Potrivit situaţiei de fapt reţinute de C ...

<12345>