<<< Toate categoriile

Hotărâri importante

Obligaţia de a asigura condiţii de detenţie compatibile cu respectarea demnităţii umane. Legalitatea arestării preventive. Prezumţia de nevinovăţie – declaraţiile procurorului de caz apărute în presă - cauza Păvălache c. României

JurisClasor CEDO - Iulie 2012, 18
Detenţia unei persoane în condiţii neadecvate poate constitui, în principiu, un tratament contrar articolului 3 (interzicerea torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (Convenţia). O încheiere prin care se dispune asupra măsurii arestării preventive nu poate fi considerată ca fiind invalidă ex facie d ...

Cauza A.M.M. c. României - Justul echilibru dintre interesul minorului de a-i fi stabilită paternitatea şi interesul prezumtivului tată de a nu fi supus testelor ADN

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 27
Încălcarea art. 8 din Convenţie constatată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca urmare a deficienţelor de procedură relativ la lipsa de asistenţă efectivă a minorului şi a protejării intereselor acestuia din partea reprezentantului legal şi a autorităţii tutelare, care nu au fost remediate de instanţele de fond, deşi s-a dispus în acest sens de ...

Recursul în interesul legii reglementat de dispoziţiile art. 329 din Codul de procedură civilă reprezintă o cale eficientă de unificare a practicii judiciare naţionale – cauza Albu şi alţii împotriva României

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 16
Simpla existenţă a unei abordări jurisprudenţiale diferite, la nivelul instanţelor naţionale, asupra unor speţe similare (cereri de acordare a sporului de grad şi a celui de treaptă pentru funcţionarii publici), nu implică în mod automat o violare a dreptului la un proces echitabil. Unificarea jurisprudenţei naţionale necesită o anumită perioadă de timp, astfel înc ...

Cauza Nicoleta Gheorghe împotriva României - O nouă hotărâre de referinţă pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materia contravenţiilor

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 15
Procedura de contestare a unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice intră în sfera de aplicare a art. 6 CEDO sub aspect penal. Garanţiile prevăzute de acest articol, inclusiv prezumţia de nevinovăţie, sunt pe deplin aplicabile. Este pentru prima oară când Curtea analizează echitatea une ...

Cauza Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României – Dreptul la liberă asociere al clericilor şi principiul autonomiei cultelor

JurisClasor CEDO - Aprilie 2012, 24
Respingerea cererii de înregistrare a sindicatului format preponderent din clerici din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, pe motivul necesității respectării principiului autonomiei cultelor, fără o analiză a proporţionalităţii măsurii din perspectiva raporturilor juridice de muncă dintre preoţi şi BOR şi insuficienţa argumentelor pentru a justifica respingerea cererii, ...

Hotărârea Marii Camere în cauza Creangă împotriva României - Sarcina probei referitor la privarea de libertate. Imposibilitatea părăsirii sediului parchetului. Nelegalitatea privării de libertate

JurisClasor CEDO - Aprilie 2012, 13
Situaţia de fapt Din versiunea concordantă a situaţiei de fapt, astfel cum a fost prezentată Curţii de către reclamant şi de către Guvern,[1] reiese că pe data de 16 iulie 2003, reclamantul, ofiţer de poliţie judiciară, a fost informat că trebuie să se prezinte la Parchetul Naţional Anticorupţie[2] („P.N.A.”), fără a i se da informaţii suplimentare. Reclama ...

Cauza Giuran c. Romaniei - Recursul in anulare ca remediu pentru erorile judiciare in materie penala

JurisClasor CEDO - Martie 2012, 15
Neîncălcarea art. 6 par. 1, reţinându-se că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a realizat în procedura căii extraordinare de atac a recursului în anulare un echilibru între interesele părţilor şi înfăpturirea justiţiei, redeschiderea procedurii urmărind îndreptarea unei erori judiciare. Hotărârea Curţii Europene reprezintă o excepţie de la jurisprudenţa const ...

Cauza Iorga şi alţii împotriva României – Decesul în penitenciar al unui deţinut condamnat la pedeapsa închisorii contravenţionale

JurisClasor CEDO - Februarie 2012, 22
Încălcarea articolului 2 din Convenţie sub aspect material – supraveghere defectuoasă imputabilă gardienilor şi neacordarea îngrijirilor medicale cu diligenţă sporită. Încălcarea articolului 2 din Convenţie sub aspect procedural – anchetă inefectivă realizată de parchetul militar, finalizată cu neînceperea urmăririi penale faţă de cadrele mi ...

Obligaţia statului de a proteja dreptul la viaţă al persoanei aflate în custodia sa - cauza Predică împotriva României

JurisClasor CEDO - Decembrie 2011, 09
Lipsa unei anchete efective şi aprofundate capabile să ducă la lămurirea circumstanţelor decesului unei persoane aflate în custodia statului, la identificarea şi, dacă se impune, la pedepsirea celor responsabili, încalcă prevederile articolului 2 (dreptul la viaţă) sub aspect material şi procedural şi ale articolului 13 (dreptul la un recurs efectiv) din Convenţia Europe ...

Cauza Andrei Iulian Roşca c. României – Renunţarea inculpatului la cererea de ascultare a unor martori şi înlăturarea motivată de către instanţă a depoziţiei unor martori ce şi-au schimbat declaraţiile nu au încălcat dreptul la un proces echitabil

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2011, 30
Curtea a apreciat în hotărârea din 3 mai 2011[1] pronunţată în cauza Andrei Iulian Roşca împotriva României că prin declarația făcută de către reclamant, prin intermediul avocatului său, în fața jurisdicției competente, că nu înțelege să își mențină cererea de audiere a celor doi martori, acesta s-a expus în mod conștient r ...

<12345>