Toate categoriile

Eliberarea din funcție ca urmare a refuzului acordării autorizației de acces la informații clasificate. Imposibilitatea contestării în fața unei instanțe a acestui refuz. Încălcarea art. 6 din Convenție. Hotărârea CEDO în cauza Miryana Petrova c. Bulgariei

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2016, 08

Autor: Răzvan Anghel
Categorie: Hotărâri relevante

Într-o hotărâre recentă, pronunțată în cauza Miryana Petrova contra Bulgariei[1], Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat respectarea art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în legătură cu posibilitatea unui angajat de a contesta în fața unei instanțe independente refuzul acordării autorizației ...

Hotărârea pronunţată în cauza Letinčić c. Croaţiei. Drepturi de asigurări sociale acordate în considerarea stării de sănătate. Posibilitatea de a contesta raportul de expertiză medicală la o instituţie publică având competenţă exclusivă, aflată în subordinea ministerului pârât

JurisClasor CEDO - Mai 2016, 09

Autor: Răzvan Anghel
Categorie: Hotărâri relevante

Este compatibilă cu exigenţele art. 6 par. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale existenţa unui cadru legal în care se atribuie competenţa exclusivă de a efectua expertize medicale în domeniu unei instituţii publice desemnate de Ministerul Sănătăţii din Croaţia, pârât în cauză, în condiţiile analiza ...

Decizia de inadmisibilitate pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Radi şi Gherghina c. României. Activitate desfășurată de un asistent personal al unei persoane cu handicap, angajat în baza Legii nr. 448/2006

JurisClasor CEDO - Martie 2016, 12

Autor: Răzvan Anghel
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Într-o decizie recentă[1], Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avut ocazia să analizeze câteva aspecte privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, conform Legii nr. 448/2006[ Curtea a fost sesizată cu mai multe plângeri referitoare la timpul de lucru al asistenţilor personali, din perspectiva posibilei ...

Decizia de inadmisibilitate pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în data de 2 februarie 2016 în cauza Corneliu Bîrsan şi Gabriela Victoria Bîrsan c. României

JurisClasor CEDO - Februarie 2016, 25

Autor: Dragoș Călin, Claudiu Drăgușin, Vasile Bozeșan
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Decizia de inadmisibilitate din 2 februarie 2016, pronunțată în cauza Corneliu Bîrsan şi Gabriela Victoria Bîrsan (cererea nr. 79917/13), are ca obiect plângerea formulată de judecătorul României de la vremea respectivă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, respectiv de soţia sa, la epoca faptelor, preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi f ...

Eliberarea din funcţie ca urmare a declanşării unei proceduri penale. Lipsa de claritate a prevederilor legale şi a unor garanţii jurisdicţionale suficiente împotriva arbitrariului. Încălcarea art. 6 şi art. 8 din Convenţie - Hotărârea Milojević s.a. c. Serbiei

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2016, 30

Autor: Răzvan Anghel
Categorie: Hotărâri relevante

Într-o decizie recentă, pronunţată în cauza Milojević şi alţii c. Serbiei[1], Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avut ocazia să analizeze din nou încetarea raporturilor de serviciu ca ingerinţă în dreptul la respectarea vieţii private protejat de art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Curtea s-a oprit & ...

Neîncălcarea dreptului la viaţă privată şi corespondenţă în cazul accesării şi verificării de angajator a contului profesional Yahoo Messenger utilizat de un angajat al său

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2016, 14

Autor: Vasile Bozeşan
Categorie: Hotărâri importante

Prin hotărârea din 12 ianuarie 2016, pronunţată în cauza Bărbulescu c. României (cererea nr. 61496/08), Secţia a IV-a a Curţii Europene a Drepturilor Omului a constatat că nu a fost încălcat art. 8 din Convenţie privitor la viaţă privată şi corespondenţă în cazul în care angajatorul privat monitorizează comunicările realizate de un angajat al ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza George Dumitrean c. României. Concedierea unui angajat care ocupă o funcţie eligibilă într-un sindicat, determinată de desfiinţarea locului de muncă. Inexistenţa unei ingerinţe care să afecteze în substanţa sa dreptul la liberă asociere sindicală - art. 11 par. 1 din Convenţie

JurisClasor CEDO - Decembrie 2015, 22

Autor: Răzvan Anghel
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Într-o decizie de inadmisibilitate recentă[1], pronunţată în cauza George Dumitrean c. României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat problema posibilităţii concedierii unui angajat care ocupă o funcţie eligibilă într-un sindicat din perspectiva dreptului la liberă asociere sindicală, protejat de art. 11 par.1 din Convenţie, atunci când conce ...

Mischie v. Romania

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2015, 21

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie, deoarece instanţa de recurs a dispus condamnarea inculpatului fără audierea martorilor audiaţi de instanţa de fond. ...

Zaieţ v. Romania

JurisClasor CEDO - Octombrie 2015, 18

Categorie: Hotărâri importante

Anularea adopţiei, după 31 de ani de când aceasta se încheiase, la cererea surorii adoptatei, a constituit o ingerinţă nejustificată în dreptul reclamantei la respectarea vieţii sale de familie, garantat de art. 8 din Convenție. Anularea unei adopţii trebuie să aibă ca suport considerente suficiente şi cu greutate nu numai în interesul copilului, dar care să r ...

Cauza Mitkova c. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Condiţiile decontării din fondurile de asigurări sociale de sănătate a cheltuielilor efectuate pentru tratamentul medical în alt stat. Lipsa aprobării administrative prealabile. Inexistenţa unei speranţe legitime în sensul art. 1 din Protocolul nr.1 la Convenţie

JurisClasor CEDO - Octombrie 2015, 15

Autor: Răzvan Anghel
Categorie: Hotărâri relevante

Într-o hotărâre recentă[1], pronunţată în cauza Mitkova c. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat condiţiile decontării din fondurile de asigurări sociale de sănătate a cheltuielilor efectuate de un asigurat pentru tratamentul de care beneficiază în străinătate, din perspectiva necesităţii existenţei unei ...

<123456>>>