Toate categoriile

Stelian Roșca v. Romania

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2014, 05

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 5 par. 1 din Convenţie, întrucât reclamantul a fost privat de libertate în mod ilegal în datele de 29 noiembrie şi 6 decembrie 2001. Încălcarea art. 5 par. 5 din Convenţie, deoarece reclamantul nu a beneficiat la nivel intern de un drept efectiv la despăgubire pentru detenţia sa ilegală. Încălcarea art. 13 coroborat cu art. 8 din Conven ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza Elena Petraşcu c. României. Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenție, în situația calificării de instanța de judecată a căii de atac, denumită de parte apel, ca recurs, după ce s-a oferit posibilitatea părților, în ședință publică, să formuleze apărări cu privire la acest fapt

JurisClasor CEDO - Octombrie 2014, 29

Autor: Roxana Maria Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 30 septembrie 2014, din cauza Elena Petraşcu împotriva României (cererea nr. 1197/11), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 par. 1 din Convenție, în situația calificării de instanța de judecată a căii de atac, denumită de parte drept apel, ca fiind recurs, după ce s-a oferit posibilitatea pă ...

Oțet v. Romania

JurisClasor CEDO - Septembrie 2014, 15

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie, în materie penală, prin obligarea reclamantului la plata majorărilor de întârziere în latura civilă a unui proces penal privind o infracţiune de evaziune fiscală, în urma constituirii ca parte civilă a Ministerului Finanţelor Publice în afara termenului legal, şi prin neexaminarea de către instanţa de recurs a motivelor ...

Paralelă între principiul repartizării aleatorii a dosarelor și principiul continuității completului de judecată. Jurisprudența CEDO privind legala compunere a instanței de judecată, ca garanție a dreptului de acces la un tribunal independent și imparțial

JurisClasor CEDO - August 2014, 14

Autor: Ionut Militaru
Categorie: Articole de specialitate

În practică se face deseori confuzie între principiul repartizării aleatorii a dosarelor și principiul continuității completului de judecată, deși distincția este evidentă la o analiză atentă. Întrucât normele de organizare judiciară sunt asemănătoare în materie penală cu cele din materie civilă, iar dosarele civile au o proporție cantitativă consi ...

Hotărârea pronunţată de Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului la data de 17 iulie 2014 în cauza Centrul pentru Resurse Juridice (în numele lui Valentin Câmpeanu) împotriva României

JurisClasor CEDO - August 2014, 07

Autor: Gabriel Caian
Categorie: Hotărâri importante

Respingerea excepţiei lipsei de competenţă ratione personae în legătură cu Centrul pentru Resurse Juridice (CRJ), ridicată de guvern – dezlegarea unei importante probleme de drept; Încălcarea dreptului la viaţă prin plasarea victimei în Spitalul Poiana Mare, care din cauza condiţiilor materiale şi a lipsei echipamentului necesar, precum şi a unui personal m ...

Pierderea dreptului la pensie de serviciu ca urmare a condamnării penale a magistraților pentru infracțiuni de corupție. Conformitatea măsurii cu dispozițiile art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție

JurisClasor CEDO - August 2014, 04

Autor: Ionuț Militaru
Categorie: Articole de specialitate

1. Aplicabilitatea ratione materiae a art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție În ceea ce privește existența unui „bun” în sensul art. 1 din Protocolul nr 1 adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, raportat la condiționarea prin lege a acordării dreptului la pensie de inexistența unei condamnări penale, Curtea Europeană a observat ...

Cauza Dhahbi c. Italiei. Obligația instanței de a-și motiva refuzul de a efectua o trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenție

JurisClasor CEDO - Iulie 2014, 31

Autor: Dragoș Călin
Categorie: Hotărâri relevante

Printr-o hotărâre pronunțată la 8 aprilie 2014, în cauza Dhahbi c. Italiei, cererea nr. 17120/09, CEDO a constatat că Italia a încălcat art. 6 par. 1 (dreptul la un proces echitabil) și art. 14 (intedicția discriminării) combinat cu art. 8 din Convenție (dreptul la respectarea vieții private și de familie), întrucât instanțele au nesocotit obligația de ...

Decizia de inadmisibilitate în cauza Ralu Traian Filip c. României. Ziarist obligat la daune morale pentru o campanie de presă. Faptul că aceeași instanță a decis succesiv în două căi de atac în același dosar nu ridică o problemă pe tărâmul art. 6 CEDO, sub condiția existenței unor complete de judecată distincte

JurisClasor CEDO - Iunie 2014, 20

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate din 27 mai 2014, din cauza Ralu Traian Filip împotriva României (cererea nr. 46131/06), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 10 din Convenție, pentru obligarea de instanțele interne a unui ziarist la despăgubiri materiale, pentru o campanie de presă desfășurată împotriva unui procuror, pe parcursul m ...

Scurgerea în presă a convorbirilor interceptate. Condițiile detenției pe parcursul arestării preventive a reclamantului. Menținerea în mod justificat a măsurii arestului preventiv pentru o perioadă de 1 an, 3 luni și 19 zile - cauza Voicu c. României

JurisClasor CEDO - Iunie 2014, 11

Autor: Victor Horia Dimitrie Constantinescu
Categorie: Hotărâri importante

1. Situaţia de fapt În hotărârea din data de 10 iunie 2014 pronunțată în cauza Voicu c. României (cererea nr. 22015/10), Curtea a reținut că, în data de 10 decembrie 2009, Direcția Națională Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a început urmărirea penală împotriva reclamantului ...

Cauza Baka c. Ungariei, hotărârea din 27 mai 2014 - Încetarea mandatului de Preşedinte al Curţii Supreme din Ungaria. Încălcarea dreptului de acces la un tribunal și a libertăţii de exprimare

JurisClasor CEDO - Iunie 2014, 07

Autor: Gabriel Caian
Categorie: Hotărâri relevante

Schimbarea reclamantului din funcţia de Preşedinte al Curţii Supreme a Ungariei, prin norme tranzitorii ale noii legi fundamentale,adoptate de Parlament, în urma exprimării de către acesta a unor opinii critice faţă de reformele constituţionale şi legislative ce vizau sistemul judiciar şi statul de drept, constituie o încălcare a libertăţii de exprimare.   I. Ci ...

<123456789>>>