Toate categoriile

Pop şi alţii v. Romania

JurisClasor CEDO - Septembrie 2015, 10

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 6 par.1 din Convenţie întrucât nu a fost respectată cerinţa independenţei şi imparţialităţii instanţei interne, prin faptul că reclamanţii civili au fost judecaţi de un tribunal militar. ...

Colac v. Romania

JurisClasor CEDO - August 2015, 31

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 6 par. 3 lit. d) coroborat cu art. 6 par. 1 din Convenţie întrucât în nicio fază procesuală reclamantului nu i s-a dat ocazia să adreseze întrebări martorilor absenți în faza cercetării judecătorești, ce fuseseră audiați în faza urmăririi penale, martori ale căror declarații au avut o importanță considerabilă în stabilirea vinovăției ...

Problema restituirii proprietăților confiscate Bisericii Catolice în timpul regimului comunist în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

JurisClasor CEDO - August 2015, 07

Autor: Geanina Munteanu
Categorie: Articole de specialitate

I. Scurt istoric Problema restituirii proprietăților confiscate Bisericii Catolice în timpul regimului comunist este una complexă și de anvergură, așadar, inevitabil, Curtea de la Strasbourg a fost chemată să se pronunțe asupra modalităților de soluționare a acestui tip de dispute. Subiectul a fost și va fi unul sensibil prin prisma dimensiunii sale, fiind vorba despre propr ...

Ionuţ-Laurenţiu Tudor v. Romania

JurisClasor CEDO - Iulie 2015, 27

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 3 din Convenţie, în ceea ce priveşte condiţiile de la locul de detenţie, respectiv spaţiul personal mai mic decât limita recomandată de CPT. Încălcarea art. 5 par. 3 din Convenție, deoarece instanțele nu au motivat corespunzător prelungirea măsurii arestării preventive. Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenție deoarece judecătorii care au so ...

Naidin v. Romania

JurisClasor CEDO - Iulie 2015, 25

Categorie: Hotărâri importante

Neîncălcarea art. 8 coroborat cu art. 14 din Convenţie, ca urmare a refuzului autorităţilor de a-l înscrie pe reclamant pe lista membrilor corpului de rezervă al subprefecţilor şi a interdicţiei de reintegrare în funcţia publică, din cauza colaborării sale cu poliţia politică a regimului comunist. ...

Mateescu v. Romania

JurisClasor CEDO - Iulie 2015, 25

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 8 din Convenţie, respectiv a dreptului la respectarea vieţii private, ca urmare a lipsei de previzibilitate a dispoziţiilor legale care reglementează exercitarea profesiei de avocat de o persoană care exercita și profesia de medic. Includerea activităţilor de natură profesională sau comercială în noţiunea de viaţă privată[1].   ...

Hietsch v. Romania

JurisClasor CEDO - Iunie 2015, 15

Categorie: Hotărâri importante

 Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie, prin respingerea contestaţiei reclamantei, pe motiv că dovada plăţii taxei judiciare de timbru datorate în recurs nu se afla la dosar, deşi s-a transmis tribunalului, prin scrisoare recomandată, proba acestei plăţi, în forma şi termenele prevăzute de Codul de procedură civilă. ...

Fundaţia Cămine de Elevi a Bisericii Reformate şi Stanomirescu v. Romania

JurisClasor CEDO - Iunie 2015, 08

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenție şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie, prin faptul că autoritățile naționale nu au acționat diligent și în timp util pentru a asigura reclamanților punerea în executare a hotărârilor judecătorești favorabile acestora. Curtea a făcut aplicarea dispozițiilor art. 46 din Convenție, apreciind că înc ...

Decizia de inadmisibilitate în cauza NASTASE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI

JurisClasor CEDO - Mai 2015, 20

Autor: Redactor Editura
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

CAUZA NASTASE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI Decizia de inadmisibilitate a Secţiei a III-a din 18 noiembrie 2014 Cererea nr. 80563/12   Neîncălcarea art. 3, art. 8, art. 5 par. 1 lit. a, art. 6 par. 1, art. 6 par. 3 lit. a și b, art. 6 par. 3 lit. d, art. 18, art. 7 din Convenție, art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, art. 11 din Convenție combinat cu art. 3 din Prot ...

Declarația de la Bruxelles cu privire la punerea în aplicare a Convenției Europene a Drepturilor Omului

JurisClasor CEDO - Aprilie 2015, 24

Autor: Geanina Munteanu
Categorie: Noutăţi drepturile omului

În continuarea procesului de reformare a Curții Europene a drepturilor omului (Curtea), o conferință cu privire la punerea în aplicare a Convenției Europene a Drepturilor Omului (Convenția) a avut loc la Bruxelles între 26 și 27 martie 2015. În urma aceste conferințe s-a adoptat Declarația de la Bruxelles în vederea stimulării procesului de reformă menit ...

<1234567>>>