Toate categoriile

Decizia de inadmisibilitate din 22 septembrie 2015 pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Cristian Borcea c. României, cererea nr. 55959/14

JurisClasor CEDO - Octombrie 2015, 15

Autor: Victor Horia Dimitrie Constantinescu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Respectarea dreptului la un proces echitabil de către instanțele naționale. Transformarea recursului în cale extraordinară de atac. Existența unei legi clare și previzibile cu privire la modalitatea de aplicare a legii penale mai favorabile. Soluționarea divergențelor jurisprudențiale cu privire la legea penală mai favorabilă   Situația de fapt Reclamantul Cristian B ...

Hotărârea CEDO în cauza Korošec c. Sloveniei. Drepturi de asigurări sociale acordate în considerarea stării de invaliditate. Posibilitatea de a contesta concluziile comisiei medicale. Încălcarea principiului egalităţii armelor prin respingerea cererii de a fi desemnat un expert independent în cauză

JurisClasor CEDO - Octombrie 2015, 12

Autor: Răzvan Anghel
Categorie: Hotărâri relevante

Într-o hotărâre recentă[1], pronunţată în cauza Korošec c. Sloveniei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a avut ocazia să examineze din nou problema posibilităţii de contestare a deciziilor medicale prin care se stabileşte existenţa şi gradul unei stări de invaliditate. În această cauză, Curtea a analizat respectarea principiului egalităţii arm ...

Folosirea în procesul penal a declarației unui coinculpat, date în fața organelor de poliție, în lipsa unui avocat - cauza Mateiuc c. României, hotărârea din 28 aprilie 2015, cererea nr. 48968/08

JurisClasor CEDO - Septembrie 2015, 21

Autor: Cristi Ghigheci
Categorie: Hotărâri importante

Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie, prin folosirea declarației unui coinculpat, date în fața organelor de poliție, în lipsa unui avocat. 1. Situaţia de fapt Reclamantul era inspector în cadrul Direcției Finanțelor Publice din județul Olt. La data de 3 iulie 2006, G.S., un coleg al reclamantului a fost prins în flagrant când primea o sumă ...

Pop şi alţii v. Romania

JurisClasor CEDO - Septembrie 2015, 10

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 6 par.1 din Convenţie întrucât nu a fost respectată cerinţa independenţei şi imparţialităţii instanţei interne, prin faptul că reclamanţii civili au fost judecaţi de un tribunal militar. ...

Colac v. Romania

JurisClasor CEDO - August 2015, 31

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 6 par. 3 lit. d) coroborat cu art. 6 par. 1 din Convenţie întrucât în nicio fază procesuală reclamantului nu i s-a dat ocazia să adreseze întrebări martorilor absenți în faza cercetării judecătorești, ce fuseseră audiați în faza urmăririi penale, martori ale căror declarații au avut o importanță considerabilă în stabilirea vinovăției ...

Problema restituirii proprietăților confiscate Bisericii Catolice în timpul regimului comunist în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

JurisClasor CEDO - August 2015, 07

Autor: Geanina Munteanu
Categorie: Articole de specialitate

I. Scurt istoric Problema restituirii proprietăților confiscate Bisericii Catolice în timpul regimului comunist este una complexă și de anvergură, așadar, inevitabil, Curtea de la Strasbourg a fost chemată să se pronunțe asupra modalităților de soluționare a acestui tip de dispute. Subiectul a fost și va fi unul sensibil prin prisma dimensiunii sale, fiind vorba despre propr ...

Ionuţ-Laurenţiu Tudor v. Romania

JurisClasor CEDO - Iulie 2015, 27

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 3 din Convenţie, în ceea ce priveşte condiţiile de la locul de detenţie, respectiv spaţiul personal mai mic decât limita recomandată de CPT. Încălcarea art. 5 par. 3 din Convenție, deoarece instanțele nu au motivat corespunzător prelungirea măsurii arestării preventive. Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenție deoarece judecătorii care au so ...

Naidin v. Romania

JurisClasor CEDO - Iulie 2015, 25

Categorie: Hotărâri importante

Neîncălcarea art. 8 coroborat cu art. 14 din Convenţie, ca urmare a refuzului autorităţilor de a-l înscrie pe reclamant pe lista membrilor corpului de rezervă al subprefecţilor şi a interdicţiei de reintegrare în funcţia publică, din cauza colaborării sale cu poliţia politică a regimului comunist. ...

Mateescu v. Romania

JurisClasor CEDO - Iulie 2015, 25

Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea art. 8 din Convenţie, respectiv a dreptului la respectarea vieţii private, ca urmare a lipsei de previzibilitate a dispoziţiilor legale care reglementează exercitarea profesiei de avocat de o persoană care exercita și profesia de medic. Includerea activităţilor de natură profesională sau comercială în noţiunea de viaţă privată[1].   ...

Hietsch v. Romania

JurisClasor CEDO - Iunie 2015, 15

Categorie: Hotărâri importante

 Încălcarea art. 6 par. 1 din Convenţie, prin respingerea contestaţiei reclamantei, pe motiv că dovada plăţii taxei judiciare de timbru datorate în recurs nu se afla la dosar, deşi s-a transmis tribunalului, prin scrisoare recomandată, proba acestei plăţi, în forma şi termenele prevăzute de Codul de procedură civilă. ...

<1234567>>>