Toate categoriile

Cauza Iorga şi alţii împotriva României – Decesul în penitenciar al unui deţinut condamnat la pedeapsa închisorii contravenţionale

JurisClasor CEDO - Februarie 2012, 22

Autor: Mădălina Morariu
Categorie: Hotărâri importante

Încălcarea articolului 2 din Convenţie sub aspect material – supraveghere defectuoasă imputabilă gardienilor şi neacordarea îngrijirilor medicale cu diligenţă sporită. Încălcarea articolului 2 din Convenţie sub aspect procedural – anchetă inefectivă realizată de parchetul militar, finalizată cu neînceperea urmăririi penale faţă de cadrele mi ...

Citirea declaraţiilor date în timpul urmăririi penale şi dreptul acuzatului de a interoga martorii acuzării. Cauza Al-Khawaja şi Tahery c. Regatului Unit

JurisClasor CEDO - Februarie 2012, 15

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Articole de specialitate

Existenţa unui motiv întemeiat pentru absenţa martorului este o întrebare preliminară care necesită un răspuns înainte de a se analiza dacă declaraţia martorului este temeiul exclusiv sau determinant pentru pronunţarea condamnării. Atunci când o declaraţie dată în faza urmăririi penale este citită în şedinţă publică, fără ca martorul să dea ...

Cauza Tănăsoaica împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 13 decembrie 2011 – Obligaţia jurnaliştilor în cazul publicării informaţiilor obţinute de la terţe persoane

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2012, 31

Autor: Carla Alexandra Anghelescu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Curtea a stabilit că protecţia oferită jurnaliştilor de art. 10 din Convenţie este subordonată condiţiei exercitării dreptului cu bună-credinţă, în sensul de a comunica informaţii în acord cu respectarea deontologiei jurnalistice care, în cazul furnizării de informaţii de către terţe persoane, presupune o mai mare rigoare şi o atenţie deosebită înainte ...

Cauza Ţehanciuc împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 22 noiembrie 2011 – Suspendarea automată din funcţie în momentul trimiterii în judecată nu încalcă prezumţia de nevinovăţie

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2012, 31

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Având în vedere că instituţia nu a susţinut că reclamantul ar fi comis vreo faptă nelegală şi nu exista nimic în decizie care să dezvăluie vreun raţionament sau prejudecată cu privire la vinovăţia reclamantului referitor la faptele pentru care a fost trimis în judecată, iar suspendarea sa a fost automată în conformitate cu art. 79 din Legea nr. 188/19 ...

Reducerea salariilor cu 25% prin Legea nr. 118/2010 este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie - decizia de inadmisibilitate în cauzele Felicia Mihăieș și Adrian Gavril Senteș c. României

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2012, 07

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 6 decembrie 2011 în cauzele Felicia Mihăieș împotriva României (cererea nr. 44232/11) și Adrian Gavril Senteș împotriva României (cererea nr. 44605/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispoziţiilor articolului 1 din Protocolul Adițion ...

Cauza Erimescu împotriva României, decizie de inadmisibilitate din 18 ianuarie 2011 – Motivarea corespunzătoare a prelungirii sau menţinerii arestării preventive

JurisClasor CEDO - Decembrie 2011, 31

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Chiar și în condițiile care unele dintre deciziile care au menținut arestarea preventivă a reclamantului au repetat motivele deciziilor anterioare, Curtea a observat că aceste decizii au fost pronunțate într-un interval relativ scurt de timp, respectiv 6 luni. Nu poate fi considerat că motivarea inițială ar fi devenit lipsită de relevanță în această perioadă de ti ...

Obligaţia statului de a proteja dreptul la viaţă al persoanei aflate în custodia sa - cauza Predică împotriva României

JurisClasor CEDO - Decembrie 2011, 09

Autor: Cristina Bunea
Categorie: Hotărâri importante

Lipsa unei anchete efective şi aprofundate capabile să ducă la lămurirea circumstanţelor decesului unei persoane aflate în custodia statului, la identificarea şi, dacă se impune, la pedepsirea celor responsabili, încalcă prevederile articolului 2 (dreptul la viaţă) sub aspect material şi procedural şi ale articolului 13 (dreptul la un recurs efectiv) din Convenţia Europe ...

Cauza Andrei Iulian Roşca c. României – Renunţarea inculpatului la cererea de ascultare a unor martori şi înlăturarea motivată de către instanţă a depoziţiei unor martori ce şi-au schimbat declaraţiile nu au încălcat dreptul la un proces echitabil

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2011, 30

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Hotărâri importante

Curtea a apreciat în hotărârea din 3 mai 2011[1] pronunţată în cauza Andrei Iulian Roşca împotriva României că prin declarația făcută de către reclamant, prin intermediul avocatului său, în fața jurisdicției competente, că nu înțelege să își mențină cererea de audiere a celor doi martori, acesta s-a expus în mod conștient r ...

Cauza Adrian Constantin împotriva României - Dreptul de a fi informat asupra acuzației în materie penală implică nu numai faptele materiale, ci şi calificarea juridică

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2011, 30

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Hotărâri importante

Actul de acuzare joacă un rol determinat în cadrul urmăririi penale: având în vedere semnificația sa, persoana vizată este oficial informată în scris de temeiul juridic și factual al infracțiunilor care îi sunt imputate. Art. 6 par. 3 recunoaște acuzatului dreptul de a fi informat nu numai asupra cauzei acuzației, adică în privinţa faptelor material ...

Jurisprudenţa CEDO privind stocarea datelor cu caracter personal. Evidențele poliției judiciare și Sistemul Informatic Schengen (SIS)

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2011, 13

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Hotărâri relevante

Potrivit situației de fapt reținute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Khelili c. Elveției[1], reclamanta, în urma unui control al poliției efectuat în 1993, a fost descoperită având asupra sa o carte de vizită care conținea următorul text: „Femeie frumoasă, rafinată, în vârstă de 30 de ani, așteaptă un prieten pentru a ieși ...

<<<910111213141516>