Toate categoriile

Taxa de poluare. Efectele jurisprudenţei divergente - Decizia de inadmisibilitate în cauzele reunite Coriolan Gabriel Ioviţoni şi alţii împotriva României

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 16

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

În conformitate cu jurisprudenţa constantă a CJUE, "interpretarea pe care Curtea de Justiţie o oferă unei normă de drept al Uniunii, în exercitarea competenţei pe care i-o conferă art. 267 din TFUE, clarifică şi defineşte semnificaţia şi sfera de aplicare a acestei norme, astfel cum trebuie să fi fost înţeleasă şi aplicată de la momentul punerii sale &icir ...

Recursul în interesul legii reglementat de dispoziţiile art. 329 din Codul de procedură civilă reprezintă o cale eficientă de unificare a practicii judiciare naţionale – cauza Albu şi alţii împotriva României

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 16

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Hotărâri importante

Simpla existenţă a unei abordări jurisprudenţiale diferite, la nivelul instanţelor naţionale, asupra unor speţe similare (cereri de acordare a sporului de grad şi a celui de treaptă pentru funcţionarii publici), nu implică în mod automat o violare a dreptului la un proces echitabil. Unificarea jurisprudenţei naţionale necesită o anumită perioadă de timp, astfel înc ...

Cauza Nicoleta Gheorghe împotriva României - O nouă hotărâre de referinţă pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materia contravenţiilor

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 15

Autor: Ileana Popa, Flavian Popa
Categorie: Hotărâri importante

Procedura de contestare a unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii în domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice intră în sfera de aplicare a art. 6 CEDO sub aspect penal. Garanţiile prevăzute de acest articol, inclusiv prezumţia de nevinovăţie, sunt pe deplin aplicabile. Este pentru prima oară când Curtea analizează echitatea une ...

Lipsa unei „speranţe legitime” în cazul recalculării pensiilor. Efectele jurisprudenţei divergente - Decizia de inadmisibilitate în cauza Dumitru David şi alţii împotriva României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2012, 30

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Pretențiile reclamanţilor, care priveau modalitatea în care pensiile lor au fost calculate, nu pot fi considerate ca având o bază suficientă în jurisprudenţa internă, cât timp interpretarea dată de instanțe materiei a fost divergentă, cum reiese din decizia nr. 40/2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în inte ...

Cauza Sindicatul „Păstorul cel Bun” împotriva României – Dreptul la liberă asociere al clericilor şi principiul autonomiei cultelor

JurisClasor CEDO - Aprilie 2012, 24

Autor: Alexandra Neagu
Categorie: Hotărâri importante

Respingerea cererii de înregistrare a sindicatului format preponderent din clerici din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, pe motivul necesității respectării principiului autonomiei cultelor, fără o analiză a proporţionalităţii măsurii din perspectiva raporturilor juridice de muncă dintre preoţi şi BOR şi insuficienţa argumentelor pentru a justifica respingerea cererii, ...

Hotărârea Marii Camere în cauza Creangă împotriva României - Sarcina probei referitor la privarea de libertate. Imposibilitatea părăsirii sediului parchetului. Nelegalitatea privării de libertate

JurisClasor CEDO - Aprilie 2012, 13

Autor: Victor Constantinescu
Categorie: Hotărâri importante

Situaţia de fapt Din versiunea concordantă a situaţiei de fapt, astfel cum a fost prezentată Curţii de către reclamant şi de către Guvern,[1] reiese că pe data de 16 iulie 2003, reclamantul, ofiţer de poliţie judiciară, a fost informat că trebuie să se prezinte la Parchetul Naţional Anticorupţie[2] („P.N.A.”), fără a i se da informaţii suplimentare. Reclama ...

Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform Legii nr. 329/2009, nu încalcă art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate Ionel Panfile c. României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2012, 11

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 20 martie 2012 în cauza Ionel Panfile împotriva României (cererea nr. 13902/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispoziţiilor art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie, sub aspectul luării unor măsuri privind re ...

Cauza Giuran c. Romaniei - Recursul in anulare ca remediu pentru erorile judiciare in materie penala

JurisClasor CEDO - Martie 2012, 15

Categorie: Hotărâri importante

Neîncălcarea art. 6 par. 1, reţinându-se că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a realizat în procedura căii extraordinare de atac a recursului în anulare un echilibru între interesele părţilor şi înfăpturirea justiţiei, redeschiderea procedurii urmărind îndreptarea unei erori judiciare. Hotărârea Curţii Europene reprezintă o excepţie de la jurisprudenţa const ...

Reformarea sistemului de pensii, prin transformarea pensiilor speciale în pensii în sistemul public, în temeiul Legii nr. 119/2010, este compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate în cauzele Frimu și alții c. României

JurisClasor CEDO - Martie 2012, 05

Autor: Dragoş Călin
Categorie: Decizii de inadmisibilitate

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins, ca inadmisibile, în temeiul art. 35 par. 3 şi 4 din Convenţie, plângerile referitoare la încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție, coroborat cu art. 14 din Convenţie. Totuşi, Curtea a amânat examinarea plângerii reclamantelor, în ce privește încălcarea drepturilor protejate d ...

Măsura ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar. Competenţa instanţelor interne şi analiza jurisprudenţei CEDO

JurisClasor CEDO - Februarie 2012, 29

Autor: Ionut Militaru, Sorin Vasilescu
Categorie: Articole de specialitate

1. Aspecte introductive Impactul social al măsurii ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi practica neunitară a instanţelor judecătoreşti ne-au determinat să realizăm acest studiu cu privire la modul de aplicare a prevederilor art. 64 din O.U.G. nr. 195/2002[1] privind circulaţia pe drumurile publice, în sensul că au existat situaţii în care cererile ...

<<<8910111213141516>