<<< Toate categoriile

Decizii de inadmisibilitate

Decizia de inadmisibilitate în cauza Ralu Traian Filip c. României. Ziarist obligat la daune morale pentru o campanie de presă. Faptul că aceeași instanță a decis succesiv în două căi de atac în același dosar nu ridică o problemă pe tărâmul art. 6 CEDO, sub condiția existenței unor complete de judecată distincte

JurisClasor CEDO - Iunie 2014, 20
Prin decizia de inadmisibilitate din 27 mai 2014, din cauza Ralu Traian Filip împotriva României (cererea nr. 46131/06), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 10 din Convenție, pentru obligarea de instanțele interne a unui ziarist la despăgubiri materiale, pentru o campanie de presă desfășurată împotriva unui procuror, pe parcursul m ...

Neîncălcarea libertăţii de circulaţie a unui minor căruia i s-a interzis părăsirea ţării pe considerentul că ordonanţa preşedinţială de suplinire a consimţământului tatălui său, deşi era executorie, nu era una irevocabilă - cauza Şandru c. României

JurisClasor CEDO - Mai 2014, 31
Prin decizia de inadmisibilitate din 14 ianuarie 2014, pronunţată în cauza Şandru c. României (cererea nr.1902/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins cererea reclamantului ca inadmisibilă, în temeiul art. 35 par.3 şi par.4 din Convenţie, apreciind că nu există o aparenţă de încălcare a dreptului reclamantului minor la liberă circulaţie, prin in ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza Lefter împotriva României. Procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată prevăzută de Noul Cod de procedură civilă. Neîncălcarea art. 6 și 13 din Convenţie

JurisClasor CEDO - Mai 2014, 24
Prin decizia de inadmisibilitate din 15 aprilie 2014, din cauza Lefter împotriva României (cererea nr. 66268/13), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 și 13 din Convenţie. S-a reținut că procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată, reglementată de art. 200 din Noul Cod de procedură civilă (NCPC), nu se substituie u ...

Cauza Kattan împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 21 ianuarie 2014, cererea nr. 26850/11

JurisClasor CEDO - Aprilie 2014, 30
Respingerea ca vădit nefondată a plângerii privind art. 6 din Convenţie, întrucât instanţa şi-a îndeplinit obligaţia pozitivă de a face demersuri pentru a asigura prezenţa inculpatului în instanţă.   1. Situaţia de fapt Reclamantul este un cetăţean sirian cu reşedinţa în Ţăndărei. La data de 11 octombrie 2007 a fost trimis î ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza Sindicatul Pro Asistență Socială împotriva României. Neîncălcarea art. 6 par. 1 din Convenție, ca urmare a refuzului Curții de Apel Timișoara de a trimite o întrebare preliminară Curții de Justiție a Uniunii Europene

JurisClasor CEDO - Aprilie 2014, 30
Prin decizia de inadmisibilitate din 6 martie 2014, din cauza Sindicatul Pro Asistență Socială împotriva României (cererea nr. 24456/13), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 par. 1 din Convenție, ca urmare a refuzului Curții de Apel Timișoara de a trimite o întrebare preliminară Curții de Justiție a Uniunii Europene. Prezenta ...

Cauza Grigore împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 11 februarie 2014, cererea nr. 30745/04

JurisClasor CEDO - Aprilie 2014, 30
Tardivitatea plângerii privind art. 5 par. 1, 3 şi 5 din Convenţie, întrucât sesizarea Curţii s-a făcut la mai mult de 6 luni de la încetarea detenţiei. Inadmisibilitatea plângerii privind art. 5 par. 1 lit. e din Convenţie, întrucât este vădit nefondată. Inadmisibilitatea plângerii privind art. 10 din Convenţie,  întruc&aci ...

Cauza Panait împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 26 noiembrie 2013, cererea nr. 52197/09

JurisClasor CEDO - Martie 2014, 31
Inadmisibilitatea ratione personae a plângerii privind încălcarea art. 5 par. 1 din Convenţie, întrucât România nu poate fi considerată responsabilă de arestarea reclamantei. Inadmisibilitatea ratione materiae a plângerii privind încălcarea art. 6 din Convenţie, întrucât art. 6 nu garantează dreptul de a face să fie urmăriţi sau ...

Cauza Brée împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 3 decembrie 2013, cererea nr. 43515/12

JurisClasor CEDO - Martie 2014, 31
Inadmisibilitatea plângerii întemeiate pe art. 6 par. 1 din Convenţie, privind lipsa citării, absenţa unui interpret, durata procesului şi lipsa de imparţialitate a instanţelor, întrucât este vădit nefondată. Inadmisibilitatea plângerii întemeiate pe art. 8 din Convenţie, privit separat şi în combinaţie cu art. 14 din Convenţie, privind ner ...

Inadmisibilitatea plângerii privind încălcarea art. 8 din Convenţie prin interceptarea convorbirilor telefonice de către Serviciul Român de Informaţii, pentru neepuizarea căilor de atac interne – decizia de inadmisibilitate în cauza Tender c. României

JurisClasor CEDO - Martie 2014, 31
Cauza Tender împotriva României, decizia de inadmisibilitate din 17 decembrie 2013, cererea nr. 19806/06 - Inadmisibilitatea plângerii privind încălcarea art. 8 din Convenţie prin interceptarea convorbirilor telefonice de către Serviciul Român de Informaţii, întrucât nu au fost epuizate căile de atac interne.   1. Situaţia de fapt Reclam ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza Sorin Ștefan Roșca Stănescu c. României. Lipsa unei ingerințe în libertatea de exprimare a unui ziarist în situația în care Ministrul Justiției i-a solicitat să nu se mai pronunțe asupra unor chestiuni legate de justiție, întrucât făcea obiectul unei proceduri judiciare penale

JurisClasor CEDO - Februarie 2014, 21
Prin decizia de inadmisibilitate din 28 ianuarie 2014 din cauza Sorin Ștefan Roșca Stănescu împotriva României (cererea nr. 49357/08) s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 și 10 din Convenție. Prezentarea deciziei Procesul penal împotriva reclamantului În 2004 s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva r ...

<123456>