<<< Toate categoriile

Decizii de inadmisibilitate

Legea nr. 221/2009. Despăgubirile pentru prejudiciile morale privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora - decizia de inadmisibilitate în cauza Nastaca Dolca şi alţii c. României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2012, 24
Potrivit deciziei de inadmisibilitate din 4 septembrie 2012, din cauza Nastaca Dolca şi alţii împotriva României (cererea nr. 59282/11), reclamanta a formulat acţiune în instanţă, în temeiul Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989[1], so ...

Desfacerea contractului de muncă pentru absenţă prelungită de la serviciu din pricina arestării preventive - decizia de inadmisibilitate în cauza Teodor Octavian Tripon împotriva României

JurisClasor CEDO - August 2012, 27
Potrivit deciziei de inadmisibilitate din 7 februarie 2012 din cauza Teodor Octavian Tripon împotriva României (cererea nr. 27062/04), reclamantul, angajat în funcţia de controlor vamal, a fost arestat preventiv la 21 septembrie 2001, împreună cu alţi șase colegi, pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice. Judecători ...

Aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 18/1991 cetăţenilor străini – decizie de inadmisibilitate în cauza Morariu şi alţii împotriva României

JurisClasor CEDO - Iulie 2012, 18
Curtea constată că, în speţă, reclamanţii, cetăţeni străini, nu aveau drept la restituire în temeiul Legii nr. 18/1991, neavând un bun actual, dar nici o speranţă legitimă de obţinere a bunurilor imobile naţionalizate   La data de 12 iunie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat o decizie de inadmisibilitate în cauza Morariu şi 58 ...

Principiul egalităţii armelor şi locul procurorului în sala de judecată. Principiul contradictorialităţii - decizia de inadmisibilitate în cauza Trăilescu c. României

JurisClasor CEDO - Iunie 2012, 14
În esenţă, prin decizia pronunţată în cauza Trăilescu c. României, Curtea a constatat ca vădit nefondată plângerea reclamantului întemeiată pe prevederile art. 6 par. 1 din Convenţie, respingând-o ca inadmisibilă potrivit art. 35 par. 3 lit. a) şi 4 din Convenţie. Locul ocupat de procuror în sala de judecată nu încalcă prevederile ...

Pensiile cadrelor militare. Reforma produsă prin Legea nr. 119/2010 - decizia de inadmisibilitate în cauza Constantin Abăluță și alții c. României

JurisClasor CEDO - Iunie 2012, 06
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins ca inadmisibile, în temeiul art. 35 par. 3 şi 4 din Convenţie, plângerile referitoare la încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție coroborat cu art. 14 din Convenţie. Reforma sistemului de pensii nu a avut un efect retroactiv şi nu a adus atingere drepturilor la prestaţii sociale, dobândite &i ...

Condiţii de audiere şi de detenţie. Legalitatea privării de libertate. Prezumţia de nevinovăţie – decizia de inadmisibilitate în cauza Patriciu împotriva României

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 29
Lipsa aerisirii şi prezenţa toaletelor necompartimentate nu atinge o asemenea gravitate pentru a fi calificate drept tratament inuman sau degradant, având în vedere durata scurtă a detenţiei. Omisiunea autorităţilor de a menţiona expres în ordonanţa de reţinere dispoziţiile art. 148 C.pr.pen., nu duce prin ea însăşi la vicierea legalităţii ordonanţei de r ...

Cerere de revizuire în procedura anulării unei autorizaţii de construire – decizia de inadmisibilitate în cauza S.C. Millennium Building Development S.R.L. împotriva României

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 24
Raportul comisiei de anchetă a Senatului şi decizia acestuia din urmă de a transmite raportul, însoţit de recomandări, Guvernului sau Ministerului Public nu conţineau măsuri împotriva reclamantei sau a bunurilor sale, iar suspendarea şi anularea acestor acte nu era determinantă pentru drepturile sau obligaţiile reclamantei cu caracter civil, nefiind aplicabil ratione materi ...

Taxa de poluare. Efectele jurisprudenţei divergente - Decizia de inadmisibilitate în cauzele reunite Coriolan Gabriel Ioviţoni şi alţii împotriva României

JurisClasor CEDO - Mai 2012, 16
În conformitate cu jurisprudenţa constantă a CJUE, "interpretarea pe care Curtea de Justiţie o oferă unei normă de drept al Uniunii, în exercitarea competenţei pe care i-o conferă art. 267 din TFUE, clarifică şi defineşte semnificaţia şi sfera de aplicare a acestei norme, astfel cum trebuie să fi fost înţeleasă şi aplicată de la momentul punerii sale &icir ...

Lipsa unei „speranţe legitime” în cazul recalculării pensiilor. Efectele jurisprudenţei divergente - Decizia de inadmisibilitate în cauza Dumitru David şi alţii împotriva României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2012, 30
Pretențiile reclamanţilor, care priveau modalitatea în care pensiile lor au fost calculate, nu pot fi considerate ca având o bază suficientă în jurisprudenţa internă, cât timp interpretarea dată de instanțe materiei a fost divergentă, cum reiese din decizia nr. 40/2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în inte ...

Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform Legii nr. 329/2009, nu încalcă art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 - decizia de inadmisibilitate Ionel Panfile c. României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2012, 11
Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 20 martie 2012 în cauza Ionel Panfile împotriva României (cererea nr. 13902/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispoziţiilor art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie, sub aspectul luării unor măsuri privind re ...

<123456>