<<< Toate categoriile

Decizii de inadmisibilitate

Neexecutarea sau executarea cu întârziere a unor hotărâri judecătoreşti, justificată de circumstanţele particulare ale litigiilor privind F.N.I. - decizia de inadmisibilitate în cauza Albert şi alţi 361 reclamanţi c. României

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2013, 23
Executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti poate fi considerată ca rezonabilă în funcţie de complexitatea procedurii, atitudinea părţilor şi a autorităţilor naţionale implicate, precum şi obiectul hotărârii judecătoreşti de executat, şi nu încalcă prevederile articolului 6 paragraful 1 (dreptul de acces la instanţă) din Convenţia ...

Absenţa oricărui indiciu de arbitrariu în procedurile naţionale – decizia de inadmisibilitate parţială în cauzele reunite Victor Atanasie Stănculescu c. României şi Mihai Chiţac c. României

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2013, 10
Prin decizia de inadmisibilitate parţială din 03 iulie 2012 pronunţată în cauzele reunite Stănculescu c. României (cererea nr. 22555/09) şi Chiţac c. României (cererea nr.42204/09) Curtea a respins, ca inadmisibile, plângerile reclamanţilor privind încălcarea articolelor 6 (par.1,2,3 lit. b şi d), 7, 13, 14 (coroborat cu articolele 6, 7 şi 3)  din Co ...

Lipsa unei divergenţe „profunde şi persistente” a practicii judiciare a instanţelor naţionale – decizia de inadmisibilitate în cauza Constantin Lucian Tunaru c. României

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2012, 28
Decizia de inadmisibilitate din 13 noiembrie 2012, din cauza Constantin Lucian Tunaru împotriva României (cererea nr. 66381/09), are ca obiect plângerea formulată de un salariat al S.C. Petrom S.A., societate cu capital mixt, privat şi public, căruia i-a fost respinsă irevocabil cererea de obligare a angajatorului la plata unor beneficii salariale prevăzute în Contra ...

Refuzul autorităţilor de a prelungi o viză de şedere în România pentru o persoană de cetăţenie turcă – decizia de inadmisibilitate în cauza Ali Çakir c. României

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2012, 28
Potrivit deciziei de inadmisibilitate din 13 noiembrie 2012 pronunţate în cauza Ali Çakir c. României, cererea nr. 13077/05, reclamantul, de cetăţenie turcă, a invocat articolul 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului pentru a se plânge de refuzul autorităţilor române de a-i prelungi un permis de şedere în România, ceea ce ar reprezenta ...

Lipsa unui conflict jurisprudenţial în sine. Soluţii divergente determinate de modul în care instanţele au apreciat circumstanţele fiecărei cauze – decizia de inadmisibilitate în cauza Ana Maria Frimu şi alţii c. României

JurisClasor CEDO - Noiembrie 2012, 27
Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 13 noiembrie 2012 în cauzele conexate Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar şi Lucia Gheţu împotriva României (nr. 45312/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispoziţiilor art. 6 şi 14 din Convenţie, sub aspectul pretinsei ...

Neîncălcarea principiului securităţii juridice în ipoteza unui număr limitat de decizii irevocabile pronunţate în sens contrar jurisprudenţei constante a aceleiaşi curţi de apel – decizia de inadmisibilitate în cauza Tivodar c. României

JurisClasor CEDO - Octombrie 2012, 23
La data de 2 octombrie 2012 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat decizia de inadmisibilitate în cauza Tivodar împotriva României, constatând neîncălcarea de către statul român a prevederilor articolului 6 paragraf 1 din Convenţie, sub aspectul pretinsei divergenţe de jurisprudenţă, în materia recalculării pensiilor ca urmare a intr ...

Caracterul rezonabil al eşalonării plăţii drepturilor salariale recunoscute prin hotărâri judecătoreşti interne – decizia de inadmisibilitate în cauza Dumitru şi alţii c. României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2012, 29
Prin decizia de inadmisibilitate a Curţii Europene a Drepturilor Omului din data de 4 septembrie 2012 pronunţată în cauza Dumitru şi alţii c. României (cererea nr. 57265/08), au fost respinse plângerile formulate de trei magistraţi români, prin care aceştia invocau plata cu întârziere de către Statul Român a drepturilor lor salariale recunoscute ...

Lipsa unui conflict jurisprudenţial în sine. Soluții divergente determinate de modul în care instanțele au apreciat circumstanțele fiecărei cauze – decizia de inadmisibilitate în cauza Stana Neghea şi alţii c. României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2012, 28
Decizia de inadmisibilitate din 11 septembrie 2012, din cauza Stana Neghea şi alţi 6 reclamanţi împotriva României (cererea nr. 28699/09), are ca obiect plângerile mai multor foşti ingineri proiectanți, care au primit, de-a lungul carierei profesionale o parte semnificativă a retribuțiilor lunare în acord global, conform art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuiri ...

Tratament medical corespunzător, legalitatea arestării preventive, respectarea dreptului la un proces echitabil - decizia de inadmisibilitate în cauza Tender c. României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2012, 26
Prin decizia de inadmisibilitate parțială din data de 12 iunie 2012, pronunțată în cauza Tender c. României, Curtea a respins plângerea reclamantului privind încălcarea articolelor 3, 5 și 6 din Convenție și a hotărât comunicarea către Guvernul pârât a capătului de cerere referitor la încălcarea art. 8 din Convenție prin interceptăril ...

Lipsa unei divergenţe „profunde şi persistente” a practicii judiciare a instanţelor naţionale – decizia de inadmisibilitate în cauza Ioan Radu şi alţi 30 de reclamanţi c. României

JurisClasor CEDO - Septembrie 2012, 25
Decizia de inadmisibilitate din 11 septembrie 2012, din cauza Ioan Radu şi alţi 30 de reclamanţi împotriva României (cererea nr. 35526/09), are ca obiect plângerile foştilor salariaţi ai S.C. Petrom S.A., societate cu capital mixt, privat şi public, concediaţi în perioada 2005-2007, alături de mai multe mii de angajaţi din întreaga ţară, pe fondul unui am ...

<123456>