<<< Toate categoriile

Decizii de inadmisibilitate

Decizia de inadmisibilitate din cauza Marinel Costuț împotriva României. Neîncălcarea dreptului de acces la un tribunal în cazul respingerii, pentru lipsa calității procesuale active, a unui acțiuni formulate de un angajat, prin care contesta în mod direct în instanță prevederile unui contract colectiv de muncă

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2014, 29
Prin decizia de inadmisibilitate din 3 decembrie 2013 din cauza Marinel Costuț împotriva României (cererea nr.41547/08) s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art.6 din Convenție, în ce privește dreptul de acces la o instanță în cazul respingerii, pentru lipsa calității procesuale active, a unui acțiuni formulate de un angajat, prin ...

Decizia de inadmisibilitate din cauza Agneta Majtenyi și Ildiko Majteneyi împotriva României. Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia unei singure hotărâri judecătorești irevocabile pronunţate în sens contrar celei din cauza reclamantelor

JurisClasor CEDO - Ianuarie 2014, 29
Prin decizia de inadmisibilitate din 3 decembrie 2013 din cauza Agneta Majtenyi și Ildiko Majteneyi împotriva României (cererea nr.28285/05) s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art.6 par.1 și 14 din Convenție și a art.1 din Protocolul nr.1 adițional la Convenție, sub aspectul pretinsei divergenţe de jurisprudenţă, în materia anulării ...

Lipsa discriminării în ce privește incapacitatea specială a cetăţenilor străini şi apatrizilor de a dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor proprietate privată pe teritoriul României, anterior revizuirii Constituției din 2013-decizia de inadmisibilitate Helmut Merschdorf și alții c. României

JurisClasor CEDO - Iunie 2013, 30
Prin decizia de inadmisibilitate din 21 mai 2013, din cauza Helmut Merschdorf și alții împotriva României (cererea nr. 31918/08), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 12 adițional la Convenție în soluționarea plângerii unor reclamanți care au invocat refuzul autorităților administrative naționale, confir ...

Decizia de inadmisibilitate din cauzele Eugen Iorga împotriva României și Ioan Moldovan împotriva României. Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia unui număr redus de hotărâri judecătorești irevocabile pronunţate în sens contrar celor din cauzele reclamanților

JurisClasor CEDO - Mai 2013, 09
Prin decizia de inadmisibilitate din 9 aprilie 2013, din cauzele Eugen Iorga împotriva României (cererea nr. 15350/05) și Ioan Moldovan împotriva României (cererea nr. 19452/05), s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 par. 1 și 14 din Convenție și a art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenție, sub aspectul pretinsei d ...

Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia a 6 hotărâri judecătorești irevocabile pronunţate în sens contrar deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție date într-un recurs în interesul legii-decizia de inadmisibilitate Dumitru David și alți 7 reclamanți c. României

JurisClasor CEDO - Mai 2013, 08
Prin decizia de inadmisibilitate din 9 aprilie 2013, din cauza Dumitru David și alți 7 reclamanți împotriva României (cererea nr. 54577/07) s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 12 adițional la Convenţie, coroborat cu art. 6 din Convenţie, sub aspectul pretinsei divergenţe de jurisprudenţă, ...

Audierea unei persoane cercetate penal, timp de 16 ore, la sediul parchetului. Încătuşarea şi escortarea persoanei reţinute - decizia de inadmisibilitate în cauza Patriciu c. României

JurisClasor CEDO - Aprilie 2013, 10
Audierea de către procuror, timp de aproximativ 16 ore, a unei persoane cercetate sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni complexe nu încalcă dreptul garantat prin articolul 3 (interzicerea torturii, a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Încătuşarea şi escortarea unei persoane reţinute spre a fi transpor ...

Neîncălcarea principiului securităţii juridice în situaţia unei singure decizii irevocabile pronunţate în sens contrar jurisprudenţei constante a aceleiaşi curţi de apel - decizia de inadmisibilitate Viorica Printz c. României

JurisClasor CEDO - Martie 2013, 28
Prin decizia de inadmisibilitate din 12 martie 2012 pronunţată în cauza Viorica Printz împotriva României (cererea nr. 14307/05) s-a constatat neîncălcarea de Statul român a prevederilor art. 6 par.1 din Convenţie, sub aspectul pretinsei divergenţe de jurisprudenţă, în materia recalculării pensiilor, ca urmare a intrării în vigoare a Legii 19/20 ...

Lipsa unei divergenţe „profunde şi persistente” a practicii judiciare a instanţelor naţionale – decizia de inadmisibilitate în cauza Brîndușa Cimbru și alţi 413 reclamanţi c. României

JurisClasor CEDO - Martie 2013, 05
Decizia de inadmisibilitate din 12 februarie 2013, pronunţată în cauza Brîndușa Cimbru și alţi 413 reclamanţi împotriva României (cererea nr. 2665/06), are ca obiect plângerea formulată de salariaţi sau de foști salariaţi ai S.C. Petrom S.A., S.C. Petromservice S.A. etc., cărora le-au fost respinse irevocabil cererile de obligare a angajatorului la plata ...

Interzicerea supunerii unei persoane la tratamente inumane şi degradante şi respectarea vieţii private – expunerea în public a persoanei arestate purtând cătuşe - decizia de inadmisibilitate în cauza Costiniu c. României

JurisClasor CEDO - Martie 2013, 05
O plângere privind încălcarea drepturilor garantate prin articolul 3 (interzicerea torturii) şi articolul 8 (dreptul la respectarea vieţii private) din Convenţie nu poate fi introdusă direct în faţa Curţii Europene fără ca persoana interesată să se adreseze mai întâi autorităţilor naţionale.   În esenţă, prin decizia din data de 19 fe ...

Obligarea la plata daunelor morale pentru afirmaţii calomnioase urmărea un scop legitim-apărarea reputaţiei altei persoane-şi era necesară într-o societate democratică - decizia de inadmisibilitate în cauza Mugur Cristian Ciuvică c. României

JurisClasor CEDO - Februarie 2013, 07
Prin decizia de inadmisibilitate a Curţii Europene a Drepturilor Omului, din data de 15 ianuarie 2013, a fost respinsă plângerea formulată de reclamantul Mugur Cristian Ciuvică (nr. 29672/05), prin care acesta invoca încălcarea libertăţii sale de exprimare, consacrată de art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, prin aceea că a fost obligat de instanţele rom&a ...

<123456>